L’impacte social dels plans i dels projectes territorials. El cas de Catalunya

Margarida Castañer i Vivas, Néstor Cabañas López, Moisès Jordi Pinatella

Resum

L’article analitza l’impacte social dels plans i dels projectes territorials entès com la percepció que una societat local té de les conseqüències que comportarà una intervenció determinada sobre el territori. La configuració d’un quart poder territorial format per moviments socials i la crisi del sistema de representació ciutadana han refermat la importància de l’impacte social, el qual té una incidència notable en les intervencions que afecten el territori, i això en provoca ben sovint la paralització o la modificació. Calen mecanismes per incorporar l’impacte social des que es comença a plantejar un projecte per evitar situacions d’estancament, per estudiar alternatives més òptimes i per reconèixer els valors territorials tal com són percebuts per la societat local.

Paraules clau

impacte social; societat; territori; projecte; conflicte territorial

Text complet:

PDF

Referències

Alfama, Eva; Casademunt, Àlex; Coll, Gerard; Cruz, Helena i Martí, Marc (2007). Per una nova cultura del territori?: Mobilitzacions i conflictes territorials.

Barcelona: Icària.

Bauman, Zygmunt (2007). Tiempos líquidos: Vivir en una época de incertidumbre. Madrid: Tusquets.

Becker, Henk i Vanclay, Frank (eds.) (2003). The International Handbook of Social Impact Assessment. Cheltenham: Edward Elgar.

Blanco, Ismael i Gomà, Ricard (coords.) (2002). Gobiernos locales y redes participativas. Barcelona: Ariel.

Bobbio, Luigi (1999). «Un processo equo per una localizzazione equa». A: Bobbio, Luigi i Zeppetella, Alberico (eds.). Perché proprio qui?: Grandi opere e opposizioni locali. Milà: Franco Angeli, 185-237.

Borja, Jordi (1986). Por unos municipios democráticos: Diez años de reflexión crítica y movimiento ciudadano. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.

Burdge, Rabel (1994). A Community Guide to Social Impact Assessment. Middleton: Social Ecology Press.

Castells, Manuel (1983). La ciudad y las masas: Sociología de los movimientos sociales urbanos. Alianza: Madrid, 389-453.

Ferran, Antoni (2008). La cultura del No: El conflicte ambiental i territorial a debat.

Vic: Eumo.

Giddens, Athony (1996). Más allá de la izquierda y la derecha. Madrid: Cátedra.

Habermas,Jürgen (1994). Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona: Gili.

Harvey, David (1992). Urbanismo y desigualdad social. Madrid: Siglo XXI.

Harveu. David (1998). La condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu.

Inglehart, Richard (1977). The silent revolution in Europe: Changing values and political styles among western publics. Princenton: University Press.

Lefebvre, Henri (1971). La Révolution Urbaine. París: Gallimard. Versió castellana: La revolución urbana. Madrid: Alianza Editorial, 1972.

Nel•lo, Oriol (2003). Aquí, no!: Els conflictes territorials a Catalunya. Barcelona: Empúries.

Rebollo, Òscar; Martí, Joel (2003). Bases, mètodes i tècniques per a la participació ciutadana. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Sairinen, Rauno(2004). «Assessing social impacts of urban land use plans: from theory to practice». Boreal Environment Research, 9, 509-517.

SCOT (2004). Anuari territorial de Catalunya 2003. Barcelona: Institut d’Estudis

Catalans.

SCOT (2005). Anuari territorial de Catalunya 2004. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

SCOT (2006). Anuari territorial de Catalunya 2005. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

SCOT (2007). Anuari territorial de Catalunya 2006. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

SCOT (2008). Anuari territorial de Catalunya 2007. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

SCOT (2010a). Anuari territorial de Catalunya 2008. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

SCOT (2010b). Anuari territorial de Catalunya 2009. Barcelona: Institut d’Estudis

Catalans.

Stiglitz,Joseph (2002). Globalization and its Discontents. Washington: WW Norton.

Tarroja, Àlex i Camagni, Roberto (coord.) (2006). Una nueva cultura del territorio: Criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Subirats, Joan (2007). «El miratge de la certesa». A: Anuari Territorial de Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Tarrow, Sidney (1998). El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial.

Subra, Philippe (2008). Géopolitique de l’aménagement du territoire. París: Armand Colin.

Vanclay, Frank (2002). «Conceptualizing social impacts». Environmental Impact Assessment Review, 22 (3), 183-211.

Yli-Pelkonen, Vesa i Kohl, Johanna (2005). «The role of local ecological knowledge in sustainable urban planning: perspectives from Finland». Sustainability: Science, Practice & Policy, 1 (1), 3-14.

Copyright (c) 2012 Margarida Castañer i Vivas, Néstor Cabañas López, Moisès Jordi Pinatella
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons