Los turismos de interior: un enfoque desde la dimensión de las modalidades turístico-recreativas

Daniel Díez Santo

Resum

El turisme d’interior representa un marc de treball ideal per analitzar l’activitat turística des de la perspectiva geogràfica. Este concepte substituïx l’habitual component productiu per una visió integradora i transversal que troba el seu fonament en el territori. El turisme d’interior no és en si mateix un producte turístic, sinó la suma de nombroses modalitats i fórmules turisticorecreatives. D’esta manera, coexistixen productes tradicionals lligats al medi rural i natural amb altres productes turístics extrapolats de manera forçada des de la franja litoral, i inclús, nous productes emergents que s’estan introduint gradualment en el món rural.
En aquest article, s’hi pretén dur a terme una aproximació teoricoconceptual a l’amalgama de modalitats i fórmules turisticorecreatives que hauran d’aprendre a conviure en els espais turístics d’interior. La competitivitat del turisme d’interior dependrà en gran manera del coneixement de cada modalitat i del grau d’ajust aconseguit entre els diferents productes turístics presents en un mateix territori.

Paraules clau

turisme d’interior; producte turístic; aproximació teoricoconceptual; compatibilitat productiva; perspectiva geogràfica

Text complet:

PDF (Español)
Copyright (c) 2012 Daniel Díez Santo
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons