El nou mosaic agroforestal del Priorat (Tarragona). Una anàlisi quantitativa dels canvis d’usos i cobertes del sòl durant el període de desenvolupament local

Eloi Guinjoan i Cesena, Anna Badia i Perpinyà, Antoni F. Tulla i Pujol

Resum

Des de finals dels anys 80 fins a l’actualitat, la comarca del Priorat ha experimentat un procés de desenvolupament local impulsat per l’activitat vitivinícola. Aquest article té com a objectiu identificar els canvis d’usos i cobertes del sòl ocorreguts durant aquest període, els quals han donat lloc a un nou mosaic agroforestal. El mètode d’anàlisi ha combinat l’explotació de dades estadístiques (censos agraris de 1989 i 1999) i de dades cartogràfiques (Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 1993 i 2005-07, analitzat mitjançant tecnologia SIG). Els canvis més rellevants fan referència a un increment del 51,4% de la superfície de cultiu vitícola entre 1989 i 2007, un fenomen que ha destacat especialment a la subzona del Priorat Geològic (+118,3%), caracteritzada per sòls de llicorella, on aquest increment s’ha produït a partir de la recuperació de parcel·les abandonades, minimitzant la dinàmica general d’abandonament de cultius a la muntanya mediterrània.

Paraules clau

canvis d’usos i cobertes del sòl; desenvolupament local; vitivinicultura; Priorat

Text complet:

PDF

Referències

AGNOLETTI, Mauro (2007). «The degradation of traditional landscape in a mountain area of Tuscany during the 19th and 20th centuries: Implications for biodiversity and sustainable management». Forest Ecology and Management, 249, 5-17.

ANGUERA, Pere (1984). «El Priorat». A: ENCICLOPÈDIA CATALANA (ed.). Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vol. 11. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana.

BADIA, Anna; OTERO, Iago; MANEJA, Roser; ESTANY, Gemma i BOADA, Martí (2008). «Canvi global i paisatge a la Costa del Tet–Mont-rodon (Matadepera, Vallès Occidental). Analitzar el passat per planificar el futur (1956-2006)». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 52, 31-48.

BOADA, Martí i SAURÍ, David (2002). El canvi global. Barcelona: Rubes Editorial.

BROWN, Daniel G.; JOHNSON, Kenneth M.; LOVELAND, Thomas R.; THEOBALD, David M. (2005). «Rural land use trends in the conterminous United States, 1950-2000». Ecological Applications, 15 (6), 1851-1863.

CARNICER, Alonso i GRIMAL, Sara (2006). El valor d’un paisatge [Enregistrament vídeo]. Televisió de Catalunya, 14 de maig de 2006.

COTS-FOLCH, Roser; MARTÍNEZ-CASASNOVAS, Jose A. i RAMOS, Maria C. (2009). «Agricultural trajectories in a Mediterranean mountain region (Priorat, NE Spain) as a consequence of vineyard conversion plans». Land Degradation & Development, 20, 1-13.

CREAF. www.creaf.uab.cat/mcsc [consulta: 15 d’abril de 2013].

ESTANY, Gemma; BADIA, Anna; OTERO, Iago; BOADA, Martí (2010). «The socioecological transformation from rural to residential landscapes in mediterranean metropolis. Maps and vanishing voices from the municipality of Matadepera (Barcelona Metropolitan Region)». Global Environment, 5, 8-38.

ETXEZARRETA, Miren (1987). El desenvolupament rural integrat. Barcelona: Quaderns Rurals, Diputació de Barcelona.

FLOS BASSOLS, Antoni (1984). «La localització econòmica de Catalunya». A: BANC DE BILBAO. L’economia a Catalunya d’avui i demà. Barcelona: Banc de Bilbao.

HERNANDO, Mateo (2007). El desenvolupament local. Barcelona: Editorial UOC.

IDESCAT. www.idescat.cat [consulta: febrer-abril 2013].

IGLÉSIES, Josep (1975). Les minves dels cultius i de la població a la comarca del Priorat. Barcelona: Rafael Dalmau.

LAMBIN, Eric F.; TURNER, B. L.; GEIST, Helmut J.; AGBOLA, Samuel B.; ANGELSEN, Arild; BRUCE, John W.; COOMES, Oliver T.; DIRZO, Rodolfo; FISCHER, Günther; FOLKE, Carl; GEORGE, P.S.; HOMEWOOD, Katherine; IMBERNON, Jacques; LEEMANS, Rik; LI Xiubin; MORAN, Emilio F.; MORTIMORE, Michael; RAMAKRISHNAN, P.S.; RICHARDS, John F.; SKANES, Helle; STEFFEN, Will; STONE, Glenn D.; SVEDIN, Uno; VELDKAMP, Tom A.; VOGEL, Coleen i XU, Jianchu (2001). «The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths». Global Environmental Change, 11, 261-269.

LAMBIN, Eric F.; GEIST, Helmut i RINDFUSS, Ronald R. (2006): «Introduction: Local Processes with Global Impacts». A: LAMBIN, Eric F. i GEIST, Helmut (eds.). Land-Use and Land-Cover Change: Local Processes and Global Impacts. Berlín: Springer.

MARGALEF, Joaquim i TASIAS, Joan (1985). El Priorat. Anàlisi d’una crisi productiva. Barcelona: Caixa d’Estalvis de Catalunya.

MARTÍNEZ ILLA, Santi; NUNES, Joan i VALERO, Joan Carles (1988). «Evolució dels usos del sol. Inventari i anàlisi». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 12, 39-57.

MEYER, William B. i TURNER, B. L. (1996). «Land-use/land-cover change: challenges for geographers». GeoJournal, 39, 237-240.

MOLLEVÍ, Gemma (2007). La geografía de la vid y el vino en Cataluña. Barcelona: DaVinci.

NOGUÉ, Joan (2010). Paisatge, territori i societat civil. València: Edicions 3 i 4.

PAZ RICO, Armand (2008). El secret del vi del Priorat: el terrer, la història o la seva gent?. Valls: Cossetània Edicions.

PERPINYÀ GRAU, Romà (1932). La crisi del Priorat. L'interès col•lectiu econòmic a Catalunya i València. Reus: Centre de Lectura, 1982.

SABATÉ, Jaume (2001). «Desenvolupament socioeconòmic dels pobles de l’antic Priorat». Revista del Centre de Lectura de Reus, 68, 4-7.

SERRA, Isidre i PINTÓ, Josep (2005). «La transformació del paisatge del delta de la Tordera en els darrers cent cinquanta anys. Una anàlisi per mitjà dels canvis en els usos i les cobertes del sòl». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 46, 81-102.

TURNER, B. L.; MEYER William B. i SKOLE, David L. (1994). «Global Land-Use/Land-Cover Change: Towards an Integrated Study». Ambio, 23 (1), 91-95.

VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio (2000). «Desarrollo local y territorio». A: PÉREZ RAMÍREZ, Bartolomé i CARRILLO, Emilio: Desarrollo local: manual de uso. Madrid: Esic Editorial, 93-107.

Copyright (c) 2014 Eloi Guinjoan i Cesena, Anna Badia i Perpinyà, Antoni F. Tulla i Pujol
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons