El análisis de las características de los grupos étnicos africanos en el suburbio de Foshan desde la perspectiva de la movilidad

Xin Jin, Zhigang Li

Resum

La mobilitat s’ha convertit en un terme popular al segle xxi, alhora que l’anàlisi de la formació i les característiques dinàmiques de les comunitats ètniques ha anat adquirint més importància en les investigacions recents. En el present estudi, portem a terme una comparació entre el col·lectiu d’africans que resideixen a les ciutats de Guangzhou i Foshan. L’anàlisi es du a terme des de la perspectiva de la mobilitat i dels seus comportaments més destacats. En els contextos econòmic, social i polític xinès, els suburbis ètnics han anat adquirint més protagonisme, tant per les pautes de mobilitat que s’hi desenvolupen i en les quals cobra una rellevància especial l’espai residencial, el temps de viatge i el mitjà de transport, com per les característiques de la població immigrant que hi viu, les xarxes socials que s’hi desenvolupen, la fixació dels seus establiments comercials, etc. Estem davant de llocs que mostren una naturalesa dinàmica, complexa i directament relacionada amb la situació d’il·legalitat dels immigrants. Al llarg d’aquest article, el treball de camp desenvolupat i l’aplicació de les metodologies quantitatives i qualitatives permetran observar com, enfront dels canvis que es produeixen en el context econòmic i polític, les noves pràctiques de mobilitat de caràcter transnacional i transregional dels migrants poden provocar la transformació de les comunitats ètniques tradicionals i el sorgiment de nous suburbis ètnics.

Paraules clau

barris ètnics; mobilitat; immigrants africans; Foshan

Text complet:

PDF (Español)

Referències

BODOMO, Adams y MA, Enyu (2010). «From Guangzhou to Yiwu: Emerging facets of the African Diaspora in China». International Journal of African Renaissance Studies -Multi-, Inter- and Transdisciplinarity [en línea], 5 (2), 283-289. http://dx.doi.org/10.1080/18186874.2010.534854

BODOMO, Adams y MA, Enyu (2012). «We are what we eat: Food in the process of community formation and identity shaping among African traders in Guangzhou and Yiwu». African Diaspora [en línea], 5 (1), 3-26. http://dx.doi.org/10.1163/187254612X646198

CASTELLS, Manuel (2000). The rise of the network society. Oxford: Blackwell.

CHEN, Yupeng (2012). «La formación del capital social y los barrios de los extranjeros en las ciudades: Comparación de un barrio internacional de Yiwu y el Barrio Africano de Guangzhou». Pionero, 12 (4), 114-115.

CONNELL, J. e IP, A. (1981). «The Chinese in Sydney: From Chinatown to Surburbia». Asian Profile, 9 (4), 291-308.

DONG, Liqun (2009). «Las redes sociales y la integración social de los nuevos inmigrantes urbanos, por ejemplo: los inmigrantes de Ningbo». Prensa del Colegio Tecnológico y de Entrenamiento de Huainan, 9 (4), 105-110.

FANG, Ying y LIANG, Ningxin (2010). «Reglas de la distribución de los habitantes extranjeros y sus factores: Estudio de Guangzhou». Prensa de la Universidad de Guangzhou (la versión de ciencias sociales), 9 (10), 48-54.

GUANGTIAN, Kangsheng (2005). Migrantes y ciudades. Beijing: Editorial Comercial.

HAN, Huamei (2013). «Individual Grassroots Multilingualism in Africa Town in Guangzhou: The Role of States in Globalisation». International Multilingual Research Journal [en línea], 7 (1), 83-97. http://dx.doi.org/10.1080/19313152.2013.746803

HANNAM, Kevin; SHELLER, Mimi y URRY, John (2006). «Editorial: Mobilities, Immobilities and Moorings». Mobilities [en línea], 1 (1), 1-22. http://dx.doi.org/10.1080/17450100500489189

HARVEY, David (1989). The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell.

HARVEY, David (2003). The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

HAUGEN, Heidi Østbø (2012). «Nigerians in China: A Second State of Immobility». International Migration [en línea], 50 (2), 65-80. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2435.2011.00713.x

HEBO (2008). «Características e integración de los barrios coreanos en Beijing: Pueblo Coreano de Wangjing». Problemas Urbanos, 10, 59-64.

KIM, Harris (2003). «Ethnic Enclave Economy in Urban China: The Korean Immigrants in Yanbian». Ethnic and Racial Studies [en línea], 26 (5), 802-828. http://dx.doi.org/10.1080/0141987032000109041

KWONG, Peter (1987). The New Chinatown. Nueva York: Frarrar, Straus and Girous.

LI, Wei (2006). From Urban Enclave to Ethnic Suburb: New Asian Communities in Pacific Rim Countries. Honolulu: University of Hawaii Press.

LIU, Yungang y TAN, Yuwen (2010). «Dinámica migratoria de Japón bajo la globalización». Geografía Mundial, 19 (3), 62-71.

LIU, Yungang; TAN, Yuwen y ZHOU, Wenting (2010). «Actividades y espacios residenciales de los inmigrantes japoneses en Guangzhu». Diario Geográfico, 65 (10), 1173-1186.

LYONS, Michal; BROWN, Alison y ZHIGANG, Li (2008). «The “third tier” of globalization». http://dx.doi.org/10.1080/13604810802167036

LYONS, Michal; BROWN, Alison y ZHIGANG, Li (2012). «In the Dragon’s Den: African Traders in Guangzhou». Journal of Ethnic and Migration Studies [en línea], 38 (5), 869-888. http://dx.doi.org/10.1080/1369183x.2012.668030

LYONS, Michal; BROWN, Alison y ZHIGANG, Li (2013). «The China-Africa Value Chain: Can Africa’s Small-Scale Entrepreneurs Engage Successfully in Global Trade?». African Studies Review [en línea], 56 (3), 77-100. http://dx.doi.org/10.1017/asr.2013.80

SHELLER, Mimi y URRY, John (2006). «The new mobilities paradigm». Environment and Planning [en línea], 38 (2), 207-226. http://dx.doi.org/10.1068/a37268

SMITH, Michael Peter (2001). Transnational urbanism: Locating globalization. Cambridge, MA: Blackwell.

SOJA, Edward (1989). Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. Londres: Verso.

SUN, Boyuan (2012). «Situación actual y perspectivas de los barrios internacionales de Beijing». Planificación Urbana de Beijing, 3, 72-76.

SUN, Yanan (2009). Los barrios coreanos y la ciudad de Qingdao «coreana»: Encuesta de antropología sobre la aculturación de los coreanos en Qingdao. Universidad Central de las Nacionalidades. Tesis doctoral.

URRY, John (2000). Sociology beyond societies: Mobilities for the twenty-first century. Londres: Routledge.

WEI, Li (2006) (ed.). From Urban Enclave to Ethnic Suburb: New Asian Communities in Pacific Rim Countries. Honolulu: University of Hawaii Press.

WISSINK, Bart; KEMPEN, Ronald; FANG, Yiping y LI, Si-ming (2012). «Introduction: Living in Chinese Enclave Cities». Urban Geography [en línea], 33 (2), 161-166. http://dx.doi.org/10.2747/0272-3638.33.2.161

WU, Fulong y WEBBER, Klaire (2004). «The Rise of “Foreign Gated Communities” in Beijing: Between Economic Globalization and Local Institutions». Cities [en límea], 21 (3), 203-213. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2004.03.002

XIAOYAN, Ma (2011). «La aparición y las características de los barrios de inmigrantes en la construcción urbana mundial: Estudio sobre el Barrio Coreano de Wangjing en Beijing». Prensa de la Universidad de Tecnología de Beijing (versión de ciencias sociales), 11 (6), 8-13.

YE, Hongji (2012). «Transición y reconstrucción de redes sociales en los barrios de inmigrantes». Ciencia Social, 11, 67-75.

YUNGANG, Liu y YUWEN, Tan (2010). «Dinámica migratoria de Japón bajo la globalización». Geografía Mundial, 19 (3), 62-71.

YUNGANG, Liu; YUWEN, Tan y WENTING, Zhou (2010). «Actividades y espacios residenciales de los inmigrantes japoneses en Guangzhu». Diario Geográfico, 65 (10), 1173-1186.

ZHANG, Li (2008). «Ethnic congregation in a globalizing city: The case of Guangzhou, China». Cities [en línea], 25 (6), 383-395. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2008.09.004

ZHIGANG, Li; DESHENG, Xue; FENG, Du y YING, Z. (2009). «La respuesta local de “el espacio social de migrantes transnacionales” bajo la globalización. Ejemplo: el Barrio Africano de Xiaobei». Geografía, 28 (4), 920-932.

ZHIGANG, Li; DESHENG, Xue; LYONS, Michal y BROWN, Alison (2008). «Análisis del espacio social del Barrio Africano en la calle Xiaobei de Guangzhou». Journal of Geographical Sciences, 63 (2), 207-218.

ZHIGANG, Li y FENG, Du (2012a). «Estudio sobre “zonas económicas” de los extranjeros en las grandes ciudades de China: Una confirmación de la “ciudad de chocolate” de Guangzhou». Geografía, 27 (6), 1-6.

ZHIGANG, Li y FENG, Du (2012b). «La aparición del nuevo espacio urbano social bajo “la doctrina de comercio transnacional”: Una confirmación de la zona económica africana de Guangzhou». Urbanismo, 36 (8), 25-31.

ZHIGANG, Li; MA, Laurence y DESHENG, Xue (2009). «An African Enclave in China: The Making of a New Transnational Urban Space». Eurasian Geography and Economics [en línea], 50 (6), 699-719. http://dx.doi.org/10.2747/1539-7216.50.6.699

ZHOU, Min y LIN, Mingang (2004). «El capital étnico y la transformación de los barrios chinos en EE. UU.». Investigación Sociológica, 3, 36-46.

ZHOU, Yu (1998). «Beyond Ethnic Enclaves: Location Strategies of Chinese Producer Service Firms in Los Angeles». Economic Geography [en línea], 74 (3), 228-251. http://dx.doi.org/10.2307/144375

Copyright (c) 2017 Xin Jin, Zhigang Li
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons