Características espaciales y cambios recientes en las aldeas periurbanas de «La tribu de las hormigas» en Beijing: Los casos de estudio de Tangjialing y Shigezhuang

Chaolin Gu, Mingjie Sheng, Lingqian Hu

Resum

Pel que fa al procés d’urbanització de la Xina, des de l’any 2000, hom ha parat esment principalment a dos grups socials. L’un és constituït per la segona generació de treballadors agrícoles migrants i l’altre, pels graduats universitaris d’ingressos baixos, conegut com «La tribu de les formigues» («The ant tribe»). Els darrers anys, les condicions de supervivència a les megalòpolis xineses dels segons han empitjorat. Per això, n’hi ha molts que opten per residir en habitatges més assequibles com a estratègia de supervivència, encara que de qualitat inferior, als pobles o llogarets periurbans i no a les ciutats, cada vegada més cares i polaritzades. Aquest treball analitza les característiques espacials i els canvis registrats als pobles periurbans de «La tribu de les formigues» de Tangjialing i Shigezhuang, a Pequín. En primer lloc, l’article descriu les característiques espacials dels graduats de baixos ingressos que procedeixen principalment de zones rurals, que tenen un nivell d’educació alt i que adopten estils de vida urbans. En segon lloc, l’article analitza els efectes socioespacials i els canvis recents esdevinguts arran de la reconstrucció dels pobles periurbans. A partir d’aquesta anàlisi, es demostrarà que els joves titulats de baixos ingressos són desplaçats cap a les àrees periurbanes més pobres i allunyades, a causa del procés de revalorització residencial dels suburbis.

Paraules clau

urbanització; Xina; graduats universitaris d’ingressos baixos; llogarets periurbans; «La tribu de les formigues»

Text complet:

PDF (Español)

Referències

CHEN, A. y COULSON, N.E. (2002). «Determinants of Urban Migration: Evidence from Chinese Cities» Urban Studies [en línea], 39 (12), 2189-2197. http://dx.doi.org/10.1080/0042098022000033818

CHEN, G.; GU, C. y WU, F. (2004). «Spatial Analysis of Urban Poverty in Nanjing». Scientia Geographica Sinica [en línea], 24 (5), 542-549. Edición original en chino.

CHEN, G.; GU, C. y WU, F. (2006). «Urban poverty in the transitional economy: A case of Nanjing, China». Habitat International [en línea], 30 (1), 1-26. http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2004.06.001

CHUNG, H. (2010). «Building an image of villages-in-the-city: A clarification of China’s distinct urban spaces». International Journal of Urban and Regional Research [en línea], 34 (2), 421-437. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2427.2010.00979.x

FENG, J. (2004). Chinese urban internal spatial restructure in transition. Beijing: Science Press. Edición original en chino.

FENG, J.; WU, F. y LOGAN, J. (2008). «From homogenous to heterogeneous: The transformation of Beijing’s socio-spatial structure». Built Environment [en línea], 34 (4), 482-498. http://dx.doi.org/10.2148/benv.34.4.482

FRANKLIN, B. y TAIT, M. (2002) «Constructing an image: The urban village concept in the UK». Planning Theory [en línea], 1 (3), 250-272. http://dx.doi.org/10.1177/147309520200100304

GANS, H. (1962). The urban villagers. Nueva York: Free Press.

GAUBATZ, P. (1995). «Urban transformation in post-Mao China: Impacts of the reform era on China’s urban form». En: DAVIS, D.S.; KRAUS, R.; NAUGHTON, B. y PERRY, E.J. (eds.). Urban spaces in contemporary China. Cambridge: Cambridge University Press, 28-60.

GU, C.; CHAN, R.C.; LIU, K.J. y KESTELOOT, C. (2006). «Beijing’s Socio-Spatial Restructuring: Immigration and Social Transformation in the Epoch of National Economic Reformation». Progress in Planning [en línea], 66 (4), 242-310. http://dx.doi.org/10.1016/j.progress.2006.10.001

GU, C.; CHEN, G. y WU, F. (2010). «New Urban Poverty Transitional Economy: Evidence from Beijing and Nanjing». Science Reports of Tohoko University 7th Series (Geography), 57 (1/2), 1-23.

GU, C. y KESTELOOT, C. (1997). «Beijing Socio-spatial Polarization and Segregation». Geographica Sinica, 52 (5), 385-393. Edición original en chino.

GU, C. y KESTELOOT, C. (2002). «Beijing’s socio-spatial structure in transition». En: SCHNELL, I. y OSTENDORF, W. (ed.). Studies in segregation and desegregation. Aldershot: Ashgate, 285-311.

GU, C. y LIU, H.Y. (2001). «Social polarization and segregation in Beijing». En: LOGAN, J.R. (ed.). The new Chinese city: Globalization and market reform. Oxford: Blackwell Publishing Limited, 198-211.

GU, C. y SHEN, J. (2003). «Transformation of urban socio-spatial structure in socialist market economies: The case of Beijing». Habitat International [en línea], 27 (1), 107-122. http://dx.doi.org/10.1016/S0197-3975(02)00038-3

GU, C. y SHENG, M. (2012). «Beijing’s ant tribe: A case study of Tangjialing». Human Geography, 5, 20-24. Edición original en chino.

GU, C.; SHENG, M. y HU, L. (2013). «Study on gregarious low-income college graduates in Beijing: Tangjialing Phenomenon and its after-effect». China City Planning Review, 22 (2), 15-23.

GU, C.; WANG, F.H. y LIU, G. (2005). «The structure of social space in Beijing in 1998: A socialist city in transition». Urban Geography [en línea], 26 (2), 167-192. http://dx.doi.org/10.2747/0272-3638.26.2.167

HE, S.J.; QIAN, J.X. y WU, M.H. (2011). «Studentification in Urban Village: A case study of Xiadu village, Guangzhou». Geographical Research, 30 (8), 1508-1519. Edición original en chino.

LIAN, S. (2009). Ant Tribe - Record about the village inhabited by graduates. Guilin: Guangxi Normal University Press. Edición original en chino.

LIAN, S. (2010a). «Ant Tribe: Problems, drawing and countermeasures». Chinese Academy of Social Code «Talent Blue Book (2010)». Beijing: Social Sciences Academic Press. Edición original en chino.

LIAN, S. (2010b). Ant Tribe Ⅱ: Who’s Time. Beijing: CITIC Publishing House. Edición original en chino.

LIANG, Z.; CHEN, Y.P. y GU, Y. (2002). «Rural Industrialization and Internal Migration in China». Urban Studies [en línea], 39 (12), 2175-2187. Edición original en chino. http://dx.doi.org/10.1080/0042098022000033926

LIU, Y. y WU, F. (2006). «The state institutional transition and the creation of new urban poverty in China». Social Policy and Administration [en línea], 40 (2), 121-137. https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2006.00480.x

LOGAN, J.R. (ed.) (2001). The New Chinese city: Globalization and market reform. Oxford: Blackwell Publishers.

MA, L.J.C. y XIANG, B. (1998). «Native place, migration and the emergence of peasant enclaves in Beijing». The China Quarterly, 155, 546-581.

NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF CHINA (2012). China’s Total Population and Structural Changes in 2011 [en línea]. http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201201/t20120120_72112.html [Consulta: 19 enero 2017].

SIT, V.F.S. (2000). «A window on Beijing: The social geography of urban housing in a period of transition, 1985-1990». Third World Planning Review [en línea], 22 (3), 237-259. http://dx.doi.org/10.3828/twpr.22.3.ew72k625894h3377

WONG, D.F.K.; LI, C.Y. y SONG, H.X. (2007). «Rural migrant workers in urban China: Living a marginalised life». International Journal of Social Welfare [en línea], 16 (1), 32-40. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2397.2007.00475.x

XIANG, B. (1999). «Zhejiang village in Beijing: Creating a visible non-state space through migration and marketized networks». En: PIEKE, F.N. y MALLEE, H. Internal and international migration: Chinese perspectives. Surrey: Curzon.

YUAN, Y.; WU, F. y XU, X. (2009). «Transformation of the Chinese urban spatial patterns of poverty and deprivation». Geographica Sinica, 64 (6), 753-763. Edición original en chino.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2017 Chaolin Gu, Lingqian Hu