D’ensenyar geografia a través del paisatge a educar en paisatge

Roser Batllori i Obiols, Joan Maria Serra i Sala

Resum

L’estudi del paisatge és un tema recurrent en la impartició de la geografia a l’educació obligatòria. Aquest article té dos propòsits: d’una banda, pretén revisar l’ensenyament del concepte de paisatge analitzant principalment les aportacions relacionades amb el Conveni europeu del paisatge, que ha estat promogut pel Consell d’Europa des de l’any 2002. D’altra banda, també s’hi presenta un cas concret d’aplicació d’educació en paisatge, el projecte Ciutat, territori i paisatge, que planteja com la ciutat estructura i transforma el territori d’arreu de Catalunya i com aquesta expansió afecta l’aspecte de l’entorn. El projecte està orientat a l’educació secundària i se centra en dotze indrets de qualitat paisatgística que entren en crisi per les diferents facetes de l’expansió de la ciutat. La seva finalitat és proporcionar una educació en paisatge, entesa com un procés per a l’educació intel·lectual, emocional i per a l’acció.

Paraules clau

paisatge; innovació; educació en paisatge; educació per a la sostenibilitat; educació secundària obligatòria; metodologia de l’estudi del paisatge

Text complet:

PDF

Referències

BATLLORI, R. (2004). «Cal canviar l’ensenyament de la geografia a secundària?: Quins canvis? Per què?». A: AADD (2004). De la teoria a l’aula: Formació del professorat i ensenyament de les ciències socials. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona, 59-69.

BATLLORI, R. i SERRA, J.M. (2007). «Una metodologia per a l’estudi del paisatge». Perspectiva Escolar, 311, 17-27.

— (2010). «El proyecto Ciutat, territori, paisatge: Un recurso innovador para la educación del paisaje». Íber, 65, 17-26.

— (2011). «El projecte educatiu Ciutat, territori, paisatge». A: NOGUÉ, J. et al. (eds.). Paisatge i educació. Olot: Observatori del Paisatge (Catalunya) VI, 133-152. Reflexions, 2.

BERENGO, C. i Di MAIO, S. (2009). We are the landscape. Florència: Giunti Progetti Educativi; RECEP.

BUSQUETS, J. (2010). «Educación en paisaje: Una oportunidad para la escuela». Íber, 65, 7-16.

— (2011). «La importància de l’educació en paisatge». A: NOGUÉ, J. et al. (eds.). Paisatge i educació. Olot: Observatori del Paisatge (Catalunya) VI, 60-88. Reflexions, 2.

CADS (2005a). Conveni Europeu del Paisatge. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Papers Sostenibilitat, 8.

— (2005b). Documents de la Conferència sobre el Conveni Europeu del Paisatge en ocasió de la seva entrada en vigor. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Papers Sostenibilitat, 9.

CASTIGLIONI, B. (2009). Education on Landscape for Children. Estrasburg: Consell d’Europa.

CONSELL D’EUROPA (2008). Conveni Europeu del paisatge: Textos i comentaris [en línia]. Madrid. Ministerio del Medio Ambiente. www.mma.es/secciones/desarrollo_territortial/paisaje-dt/convenio_paisaje

FEEHAN, J. (2005). «The future landscape: A blueprint for conservation». Naturopa, 103, 43.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2006). Llei 8/2005 i Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Barcelona: Generalitat de Catalunya (Quaderns de legislació; 65). Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 4407 (16 de juny de 2005).

NOGUÉ, J.; PUIGVERT, L.; BRETCHA, G. i LOSANTOS, À. (2011). Paisatge i educació. Olot: Observatori del Paisatge (Catalunya) VI. Reflexions, 2.

OBSERVATORI DEL PAISATGE (2008). Projecte d’innovació educativa «Ciutat, territori, paisatge». Generalitat de Catalunya i Observatori del Paisatge. Materials per a l’Educació Secundària Obligatòria.

OLLER, M. (2007). «El paisatge com a element integrador de les diferents ciències socials». Perspectiva Escolar, 311, 10-16.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2017 Roser Batllori i Obiols, Joan Maria Serra i Sala