Cuatro fronteras europeas bajo la lupa. Una metodología para el análisis de los proyectos de cooperación transfronteriza (INTERREG)

Jaume Feliu, Matteo Berzi, Javier Martín-Uceda, Roser Pastor Saberi, Margarita Castañer i Vivas

Resum

El grup d’investigació APTA ha desenvolupat un mètode d’anàlisi per indagar a l’entorn de la cooperació transfronterera en les diferents fronteres europees. És una metodologia que permet conèixer detalladament les característiques dels projectes que es construeixen, que revela la complexitat de la xarxa d’actors que es mobilitzen i que mostra els patrons territorials resultants de la cooperació transfronterera. El text exposa com s’ha construït la metodologia, sustentada en una base de dades de projectes INTERREG i la seva explotació qualitativa, quantitativa i cartogràfica, i com s’ha aplicat per interpretar quatre fronteres: Portugal-Espanya, Alemanya-Polònia, Àustria-Itàlia i Espanya-França. Aquest últim cas s’ha desenvolupat en profunditat per mostrar les potencialitats de la metodologia proposada.

Paraules clau

cooperació transfronterera; INTERREG; sistema d’informació geogràfica; impactes territorials; França-Espanya

Text complet:

PDF (Español)

Referències

ANDERSON, M. (1997). «Transfrontier co-operation-history and theory». En: G. BRUNN and P. SCHMITT-EGNER (eds.). Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa: Theorie - Empirie - Praxis. Baden-Baden: Nomos, 78-97.

BERZI, M. (2017). «The cross-border reterritorialization concept revisited: the territorialist approach applied to the case of Cerdanya on the French-Spanish border». European Planning Studies, 0 (0), 1-22. https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1321622

BERZI, M.; FELIU, J.; VICENTE, J. y CASTAÑER, M. (2014). «The cross border cooperation along Pyrenees after 2000: projects, stakeholders and territorial impacts between Spain and France». Communication at Association for Borderland Studies 1st World Conference 9-13 June 2014, Joensuu, Finland - St. Petersburg, Rusia.

CHILLA, T.; EVRARD, E. y SCHULZ, C. (2012). «On the territoriality of cross-border cooperation: “Institutional Mapping” in a multi-level context». European Planning Studies, 20 (6), 961-980.

DECOVILLE, A.; DURAND, F.; SOHN, C. y WALTHER, O. (2013). «Comparing Cross-border Metropolitan Integration in Europe: Towards a Functional Typology». Journal of Borderlands Studies, 28 (2), 221-237. https://doi.org/10.1080/08865655.2013.854654

FELIU, J.; BERZI, M.; VICENTE, J.; CASTAÑER, M. y LLUSSÀ, R. (2013). «Análisis de los proyectos y actores transfronterizos España-Francia en el período 2007-2013». Geographicalia, 63-64, 75-93.

JACOBS, J. y VAN ASSCHE, K. (2014). «Understanding empirical boundaries: a systems-theoretical avenue in border studies». Geopolitics, 19 (1), 182-205. https://doi.org/10.1080/14650045.2013.830106

MARTÍN-UCEDA, J. y CASTAÑER, M. (2018). «Actores y proyectos transfronterizos en las fronteras ibéricas: análisis comparativo a partir del IV INTERREG». Boletín de la Asociación del AGE.

MARTINEZ, O. J. (2002). «The dynamics of border interactions. New approaches to border analysis». En: C. H. SCHOFIELD (ed.). Global boundaries. World boundaries, 1, 1-15. Nueva York: Routledge.

OLIVERAS, X.; DURÀ, A. y PERKMANN, M. (2010). «Las regiones transfronterizas: Balance de la regionalización de la cooperación transfronteriza en Europa (1958-2007)». Documents d’Analisi Geogràfica, 56 (1), 21-40.

PAASI, A. (1998). «Boundaries as social processes: territoriality in the world of flows». Geopolitics, 3 (1), 69-88. https://doi.org/10.1080/14650049808407608

PERKMANN, M. (2003). «Cross-border regions in Europe». European Urban and Regional Studies, 10 (2), 153-171. https://doi.org/10.1177/0969776403010002004

POPESCU, G. (2008). «The conflicting logics of cross-border reterritorialization: Geopolitics of Euroregions in Eastern Europe». Political Geography, 27 (4), 418-438. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2008.03.002

SOHN, C. (2014). «Modelling cross-border integration: the role of borders as a resource». Geopolitics, 19 (3), 587-608. https://doi.org/10.1080/14650045.2014.913029

WOLMER, W. (2003). «Transboundary conservation: the politics of ecological integrity in the great limpopo transfrontier park». Journal of Southern African Studies, 29 (1), 261-278. https://doi.org/10.1080/0305707032000060449

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2018 Jaume Feliu, Matteo Berzi, Javier Martín-Uceda, Roser Pastor Saberi, Margarita Castañer i Vivas