Documents d'Anàlisi Geogràfica

Documents d'Anàlisi Geogràfica és una revista acadèmica en accés obert que s'interroga sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales. Editada conjuntament pels departaments de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona, Documents d'Anàlisi Geogràfica té una periodicitat quadrimestral. 

Per a subscripcions de l'edició en paper, adreceu-vos a: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 08193 Bellaterra (Barcelona). Tel. 93 581 10 22, sp@uab.cat   http://www.uab.cat/publicacions

Vol. 67, No 1 (2021): Miscel·lani

Portada

Avisos

 
No s’ha publicat cap avís.
 
Més avisos...