Vol. 61, No 3 (2015)

Barcelona, ciutat turística

Portada