Detalls de l’autor/a

Lladó Mas, Bernat, Col.lectiu (Sa)badall

  • Vol. 59, No 2 (2013) - Estats de la qüestió
    Un geranium humboldtii al jardí geogràfic. Opinió pública, burgesia i paisatge als inicis de la geografia moderna
    Resum  PDF