Contacte de la revista

Adreça postal

Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia
Edifici B
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain

Contacte principal

Editors DAG
Correu electrònic: revista.dag@uab.cat

Contacte de suport

Juan Antonio Módenes Cabrerizo
Correu electrònic: revista.dag@uab.cat