2019

Articles en premsa

Aquesta secció recull aquells articles que ja han estat revisats i acceptats i estan a l'espera de l'assignació d'un volum definitiu. L'objectiu és posar al més aviat possible a la disposició de la comunitat científica els resultats de la investigació educativa. Els articles publicats són definitius i es poden citar, ja que disposen d'un Identificador d'Objecte Digital (DOI) exclusiu (https://www.doi.org). Així mateix, tots els treballs publicats inclouen informació sobre les dates de recepció, acceptació i publicació, contribuint així a una major transparència del procés editorial.
Una vegada els articles són assignats a un volum concret de Documents d'Anàlisi Geogràfica són eliminats d'aquesta secció i traslladats al volum corresponent http://dag.revista.uab.es/issue/archive.

Taula de continguts

Articles

Michal Pitoňák
1-23
María del Carmen Cañizares Ruiz
1-23
Gabino Ponce Herrero, Pablo Martí Ciriquián
PDF
1-26
Katrien De Graeve, Valerie De Craene
1-16
Luis del Romero Renau
PDF
1-23
Jose Antonio Langarita Adiego, Jordi Mas Grau, Olga Jubany
1-20
Gilly Hartal, Gavin Brown
1-20
Marcio Jose Ornat, Joseli Maria Silva, Alides Baptista Chimin Junior
PDF
1-23
Jordi Bayona-i-Carrasco, Isabel Pujadas Rúbies
1-29
Jenniffer Thiers-Quintana, Fernando Gil-Alonso
1-26