Arxius2021

2021: Articles en premsa

Aquesta secció recull aquells articles que ja han estat revisats i acceptats i estan a l'espera de l'assignació d'un volum definitiu. L'objectiu és posar al més aviat possible a la disposició de la comunitat científica els resultats de la investigació educativa. Els articles publicats són definitius i es poden citar, ja que disposen d'un Identificador d'Objecte Digital (DOI) exclusiu (https://www.doi.org). Així mateix, tots els treballs publicats inclouen informació sobre les dates de recepció, acceptació i publicació, contribuint així a una major transparència del procés editorial.
Una vegada els articles són assignats a un volum concret de Documents d'Anàlisi Geogràfica són eliminats d'aquesta secció i traslladats al volum corresponent http://dag.revista.uab.es/issue/archive.1 - 25 de 32 elements     1 2 > >>