Marques territorials i desenvolupament local a la Catalunya interior. Estudi de cas: «Territoris serens» (el Lluçanès)

Autors/ores

  • Jordi de San Eugenio Vela Universitat de Vic
  • Montse Barniol Casanova Departament de Geografia Universitat de Girona

Resum

L’anomenada «reestructuració rural» passa ineludiblement per la transformació de l’economia de sector primari que tradicionalment ha sustentat el camp. En els últims temps, s’experimenta una clara terciarització de l’economia rural, en molt bona mesura capitalitzada per la indústria turística. En aquest sentit, sorgeix la necessitat de repensar la ruralitat, de construir-la socialment a partir de la projecció d’imaginaris comunicats interna i externament mitjançant l’ajuda de marques territorials. Aquest treball té com a objectiu prioritari explorar de quina manera la marca espacial Territoris serens permet crear una imatge competitiva per a l’agrupació territorial del Lluçanès, per mitjà de la difusió de relats associats a diversos valors intangibles encapçalats per la serenitat, el paisatge i, per tant, també per la identitat territorial. La revisió de la literatura referida a marques de territori, l’anàlisi de la producció documental vinculada a Territoris serens i l’organització d’un grup focal de discussió permetrà dirimir el procés de transformació de territoris en marques, per tal d’aconseguir, en nom de la competitivitat, un renovat i postmodern «sentit de lloc».

Paraules clau

desenvolupament local, marca territorial, ruralitat, geografia, Lluçanès

Publicades

09-10-2012

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.