Análisis de los procesos de transformación territorial en la provincia de Alicante (1985-2011) y su incidencia en el recurso agua a través del estudio bibliográfico

Maria Hernández Hernández

Resum

Els municipis litorals de la província d’Alacant han registrat, en els últims vint-i-cinc anys, transformacions territorials notables que s’insereixen, en gran mesura, en les dinàmiques de canvi que han caracteritzat l’orla litoral mediterrània espanyola. L’objectiu d’aquest article és posar de manifest com la comunitat científica ha recollit aquests canvis a les seves publicacions i ha prestat una atenció especial a les temàtiques principals i als col·lectius científics que les han dut a terme.

Paraules clau

anàlisi bibliogràfica; Alacant; agricultura; turisme; aigua

Text complet:

PDF (Español)

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2013 Maria Hernández Hernández