Uneven patterns in airport seat capacity distribution: a review

Pere Suau-Sanchez

Resum

Aquest article revisa la literatura sobre la distribució desigual de places aèries. Els estudis d’oferta de places són útils per mostrar les possibilitats de viatjar i si el desenvolupament econòmic està concentrat en determinades regions. Durant les últimes dècades, els patrons de distribució de places aèries han estat redefinits pels creixents processos de desregularització del mercat del tràfic aeri i la liberalització de les línies aèries de bandera. En conjunt, hi ha un acord a la literatura a considerar que l’oferta de places per a vols intracontinentals ha tendit a desconcentrar-se. És a dir, les places estan repartides de manera més equilibrada al llarg de la població d’aeroports. D’altra banda, l’oferta de places per a vols intercontinentals, els més valuosos per a l’intercanvi d’informació cara a cara i les cadenes de producció globals, ha tendit a concentrar-se en menys aeroports. Així doncs, des del punt de vista quantitatiu, la desigualtat ha disminuït, tot i que en termes qualitatius aquesta s’ha incrementat.

Paraules clau

transport aeri; places aèries; desigualtat; distribució espacial; desregulació; liberalització

Text complet:

PDF (English)

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2013 Pere Suau-Sanchez