Accés als recursos en els sistemes agroforestals de l’Àfrica occidental des d’una perspectiva de gènere

Beatriz Salgado Ybern

Resum

L’article pretén estudiar, a partir de la recerca feta a la literatura publicada, de quina manera les poblacions rurals de l’Àfrica occidental gestionen i aprofiten els recursos dels ecosistemes on viuen. Tenint en compte la vulnerabilitat d’aquests sistemes de vida, l’accessibilitat i la titularitat sobre la terra, la vegetació, l’aigua i els cultius condicionen com es fa front als canvis que s’hi produeixen. En entorns on els ecosistemes estan fortament degradats, la mirada sobre les relacions que homes i dones estableixen amb el propi espai agrícola i forestal permet entendre mecanismes de resiliència de sistemes de vida i com enfocar possibles solucions a la desigualtat social i a la degradació ambiental. La dinàmica agrícola actual de compravenda de terres a escala mundial és una forta amenaça per a aquests sistemes de vida i posa de manifest la necessitat de modificar profundament les polítiques agrícoles per afrontar els reptes alimentaris i ambientals presents.

Paraules clau

Àfrica; gènere; accés i control sobre els recursos; medi ambient; sistemes de vida; titularitats

Text complet:

PDF

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2013 Beatriz Salgado Ybern