Planificación urbana e innovación: de la tecnología y la práctica profesional a la innovación social y política

Antònia Casellas, Corrado Poli

Resum

La contaminació i els problemes del medi ambient, delictes menors, la congestió del trànsit, la democràcia i la justícia social són preocupacions constants en grans ciutats contempo-rànies i àrees metropolitanes. Aquest article argumenta la necessitat d’innovar en la política i la gestió urbana per fer front a aquests problemes amb eficàcia. La innovació tècnica, política i cultural inclou una anàlisi crítica de la influència de les organitzacions socials  —incloent-hi els col·legis professionals— en els processos de presa de decisions dels governs i en l’assignació de la inversió. La crisi econòmica actual fa que un canvi significatiu en la rutina quotidiana sigui més factible que en el passat. La introducció de noves tecnologies implica un replantejament de les prioritats en obres públiques i construcció d’infraestructura. Un canvi profund en la geografia urbana dependrà d’una revolució cultural i tecnològica; per això, aquesta anàlisi aborda temes com ara: la dinàmica de poder, la percepció sobre la innovació efectiva per part de votants i agents públics i les polítiques de recerca i desenvolupament. L’article desenvolupa les implicacions d’aquest enfocament en l’àmbit de la mobilitat.

Paraules clau

innovació; planificació urbana; tecnologia; mobilitat

Text complet:

PDF (Español)

Referències

BECK, Ulrich (1992). Risk society: towards a new modernity. Londres: Sage.

BEL, Germà (2011). Espanya, capital París. Barcelona: La Campana.

BIANCHINI, Franco y PARKINSON, Michael (eds.) (1993). Cultural policy and urban regeneration: the West European experience. Manchester: Manchester University Press.

BURRIEL, Eugenio (2008). La “década prodigiosa” del urbanismo español (1997-2006). Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 2008, vol. XII, nº 270 (64). .

BURRIEL, Eugenio (2011). Subversion of land-use plans and the housing bubble in Spain, Urban Research & Practice, vol. 4, n.3, p. 232-249.

CAPELLO, Roberta (2000). The City Network Paradigm: Measuring Urban Networks Externalities, Urban Studies, vol. 37 n. 11, p. 1925-1945.

CASELLAS, Antònia (2007). Gobernabilidad, participación ciudadana y desarrollo económico: adaptaciones locales a estrategias globales. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 10 de julio de 2007, vol. XI, núm. 243 .

CASTELLS, Manuel (1997). The power of identity: The information-age economy, society and culture. Malden, MA: Blackwell Publishers, 461 p.

CASTELLS, Manuel (1998). End of millennium. Oxford: Basil Blackwell.

CROTTY, James (2009). Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the new financial architecture. Cambridge Journal of Economics, vol. 33, n. 4, p. 563-580.

FAINSTEIN, Susan (2001). Competitiveness, cohesion and governance: their implications for social justice. International Journal of Urban and Regional Research, vol. 25, n. 4, p. 884-888.

HALL, Tim y HUBBARD, Phil (1996). The entrepreneurial city: new urban politics, new urban geographies? Progress in Human Geography, vol. 20, n.2, p. 153-74.

HARVEY, David (1992). The condition of postmodernity. An enquiry into the origins of cultural change. John Wiley & Sons. UK: West Sussex.

HARVEY, David (2010). The enigma of capital and the crises of capitalism. Profile Books UK: London.

HARVEY, David (2011). Crisis, geographic disruptions and the uneven development of political responses. Economic Geography. vol 87, n. 1 p. 1-22.

LUHMANN, Niklas (1990). Sociedad y sistema: la ambición de la teoría. Barcelona: Editorial Pairós.

JESSOP, Bob (1994). Post-fordism and the state. En AMIN, Ash (ed.) Post-Fordism: a reader. Cambridge: Blackwell, p. 251-79.

JESSOP, Bob (1995). The regulation approach, governance, and post-fordism: alternative perspectives on economic and political change? Economy and Society, , vol. 24, n.3, p. 307-333.

JESSOP, Bob (2002). Liberalism, neoliberalism and urban governance: A state-theoretical perspective, Antipode, vol. 34, n. 3, p.452-472.

LASH, Scott y URRY, John (1994). Economies of signs and space. London: Sage.

LE GALES, Patrick (2003). Le retour des villes européennes: sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance. Paris: Presses de Sciences P.

LEFEBVRE, Henry (1991). The production of space. Oxford: Blackwell.

LLOYDS BANKING GROUP (2012). London 2012: what is the economic impact on the UK?

http://www.lloydsbankinggroup.com/media/pdfs/lbg/2012/Eco_impact_report.pdf

Noviembre de 2012, 10:00]

MATSUSHITA, Mitsuo; SCHOENBAUM, Thomas y MAVROIDIS, Petros C. (2006). The World Trade Organization. Law, practice and policy. Oxford: Oxford University Press; 2 edición.

NEW YORK TIMES (2009). After losses, a move to reclaim executives’ pay, 22 February.

PECK, Jamie y TICKELL, Adam (1994). Searching for a new institutional fix. En AMIN, Ash (ed.). Post-fordism: a reader. Cambridge: Blackwell, p. 280-315.

POLI, Corrado (2009). Città flessibili. Una rivoluzione nel governo urbano. Torino: Instar Libri, 235 p.

POLI, Corrado (2011). Mobility and environment. Humanists versus engineers in urban policy and professional education. London: Springer.

ROGRIGUEZ, Julio (2007). Urbanismo, vivienda y economía en España, Arquitectura, ciudad y entorno, vol 1, n. 3, p. 80-85.

SASSEN, Saskia (2001). Global cities: New York, London, Tokyo. Princeton, NJ: Princeton University Press, , 2 edición.

SCOTT, Allen J (2009). Social economy of the metropolis: cognitive-cultural capitalism and the global resurgence of cities. Oxford: Oxford University Press.

STROM, Elizabeth (2002). Converting pork into porcelain: cultural institutions and downtown development, Urban Affairs Review, vol 38, n. 1, p. 3-21.

ZUKIN, Sharon. (1996). The cultures of cities. London: Blackwell Publishers.

WILLIAMSON, John (ed.) (1990). Latin American adjustment: how much has happened? Washington: Institute for International Economics.

WORLD BANK (1991). Urban policy and economic development: an agenda for the 1990s, World Bank Publications.

WORTHINGTON, Steve (2008). Retailers' entry into the provision of financial services: the case for and against, International Journal of Financial Services Management, vol. 3, n. 3-4, p. 243-354.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2013 Antònia Casellas, Corrado Poli