Análisis bibliométrico del concepto de resiliencia aplicado al desarrollo regional

Rudinei Kock Exterckoter, Antoni Francesc Tulla Pujol, Clécio Azevedo da Silva

Resum

El concepte de resiliència és molt conegut a les enginyeries i a les ciències ecològiques, encara que, durant els darrers anys, s’utilitza cada vegada més en els estudis sobre economia regional. Simultàniament, s’observa un esforç de diferents investigadors per consolidar l’ús d’aquesta noció en el desenvolupament regional. Així, la resiliència de les regions estaria lligada a la capacitat que tenen d’anticipar-se als fets i de preparar-se per respondre a escenaris negatius o de crisi. Fins ara, encara hi ha poca informació sobre com ha evolucionat aquest concepte nou a les ciències socials. En aquest sentit, el present article mostra els resultats de l’anàlisi bibliomètrica de la literatura sobre la resiliència en l’àmbit del desenvolupament regional. Aquesta anàlisi va permetre, entre altres coses, aprofundir en la comprensió sobre l’evolució de l’ús del concepte de resiliència, identificant els autors i les revistes que van contribuir més a estudiar el tema, així com la terminologia més utilitzada, els llocs i els anys de publicació més importants. Aquests resultats demostren que, tot i ser un concepte nou i en procés d’adopció per part de les ciències socials, ja figura com un instrument important per explicar les diferències en la capacitat d’adaptació econòmica de les regions que pateixen situacions desfavorables.

Paraules clau

desenvolupament regional; resiliència; bibliometria; ciències socials

Text complet:

PDF (Español)

Referències

ADGER, N. (2000). «Social and ecological resilience: Are they related?». Progress in Human Geography [en línea], 24 (3), 347-364. http://dx.doi.org/10.1191/030913200701540465

ADGER, N. et al. (2002). «Migration, remittances, livelihood trajectories, and social resilience». Ambio [en línea], 31 (4), 358-366. http://dx.doi.org/10.1579/0044-7447-31.4.358

BERKES, F. y ROSS, H. (2013). «Community resilience: toward an integrated approach». Society and Natural Resources, 26, 5-20.

BRISTOW, G. (2010). «Resilient regions: re-’place’ing regional competitiveness». Cambridge Journal of Regions, Economy and Society [en línea], 3, 153-167. http://dx.doi.org/10.1093/cjres/rsp030

CABELL, J. y OELOFSE, M. (2012). «An indicator framework for assessing agroecosystem resilience». Ecology and Society [en línea], 17 (1), 18. http://dx.doi.org/10.5751/es-04666-170118

CAMPANELLA, T. J. (2006). «Urban resilience and the recovery of New Orleans». Journal of the American Planning Association [en línea], 72 (2), 141-146. http://dx.doi.org/10.1080/01944360608976734

CHRISTOPHERSON, S.; MICHIEB, J. y TYLERC, P. (2010). «Regional resilience: Theoretical and empirical Perspectives». Cambridge Journal of Regions, Economy and Society [en línea], 3, 3-10. http://dx.doi.org/10.1093/cjres/rsq004

COTE, N. y NIGHTINGALE, A. J. (2012). «Resilience thinking meets social theory: situating social change in socio-ecological systems (SES) research». Progress in Human Geography, 36 (4), 475-489.

DARNHOFER, I. (2014). «Resilience and why it matters for farm management». European Review of Agricultural Economics [en línea]. http://dx.doi.org/10.1093/erae/jbu012

DARNHOFER, I.; FAIRWEATHER, J. y MOLLER, H. (2010). «Assessing a farm’s sustainability: Insights from resilience thinking». International Journal of Agricultural Sustainability [en línea], 8, 186-198. http://dx.doi.org/10.3763/ijas.2010.0480

ERNSTSON, H. et al. (2010). «Urban Transitions: On Urban Resilience and Human-Dominated Ecosystems». Ambio [en línea], 39 (8), 531-545. http://dx.doi.org/10.1007/s13280-010-0081-9

FRANKLIN, A.; NEWTON, J. y MCENTEE, J. C. (2011). «Moving beyond the alternative: Sustainable communities, rural resilience and the mainstreaming of local food». Local Environment [en línea], 16, 771-788. http://dx.doi.org/10.1080/13549839.2011.574685

GLOVER, J. (2012). «Rural resilience through continued learning and innovation». Local Economy [en línea], 27 (4), 355-372. http://dx.doi.org/10.1177/0269094212437833

HASSINK, R. (2010). «Regional resilience: A promising concept to explain differences in regional economic adaptability?». Cambridge Journal of Regions, Economy and Society [en línea], 3, 45-58. http://dx.doi.org/10.1093/cjres/rsp033

HILL, E. W.; WIAL, H. y WOLMAN, H. (2008). «Exploring Regional Economic Resilience». Working Paper 2008-04. Institute of Urban and Regional Development, Berkeley.

HOPKINS, R. (2008). The Transition Handbook: From Oil Dependency to Local Resilience. Chelsea: Green Books.

HUDSON, R. (2009). «Resilient regions in an uncertain world: Wishful thinking or a practical reality?». Cambridge Journal of Regions, Economy and Society [en línea], 3, 11-25. http://dx.doi.org/10.1093/cjres/rsp026

JANSSEN, M. A. et al. (2006). «An update on the scholarly networks on resilience, vulnerability, and adaptation within the human dimensions of global environmental change». Ecology and Society, 12 (2).

KING, C. A. (2008). «Community resilience and contemporary agri-ecological systems: Reconnecting people and food, and people with people». Systems Research and Behavioral Science [en línea], 25, 111-124. http://dx.doi.org/10.1002/sres.854

MAGIS, K. (2010). «Community Resilience: An Indicator of Social Sustainability». Society & Natural Resources: An International Journal [en línea], 23(5), 401-416. http://dx.doi.org/10.1080/08941920903305674

MARSHALL, N. A. et al. (2007). «How Resource Dependency Can Influence Social Resilience within a Primary Resource Industry». Rural Sociology, 72 (3), 359-390. http://dx.doi.org/10.1526/003601107781799254

MÉNDEZ, R. (2012). «Ciudades y metáforas: Sobre el concepto de resiliencia urbana». Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, 172, 215-231.

— (2013). «Estrategias de innovación para el desarrollo y la resiliencia de ciudades medias». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 59 (3), 481-499.

NORRIS, F. H. et al. (2008). «Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness». American Journal of Community Psychology [en línea], 4, 127-150. http://dx.doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6

PANIAGUA, A. (2013). «Farmers in remote rural areas: The worth of permanence in the place». Land Use Policy [en línea], 35, 1-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.04.017

PENDALL, R.; FOSTER, K. A. y COWELL, M. (2009). «Resilience and regions: Building understanding of the metaphor». Cambridge Journal of Regions, Economy and Society [en línea], 3, 71-84. http://dx.doi.org/10.1093/cjres/rsp028

PICKETT, S. T. A.; CADENASSO, M. L. y GROVE, J. M. (2004). «Resilient cities: Meaning, models, and metaphor for integrating the ecological, socio-economic, and planning realms». Landscape and Urban Planning [en línea], 69, 369-384. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.035

PIKE, A.; DAWLEY, S. y TOMANEY, J. (2010). «Resilience, adaptation and adaptability». Cambridge Journal of Regions, Economy and Society [en línea], 3, 59-70. http://dx.doi.org/10.1093/cjres/rsq001

POLÈSE, M. (2010). «The resilient city: On the determinants of successful urban economies». Working Paper, 2010-03. Montreal. INRS, University of Quebec.

SANTOS, F. T. (2009). «Territórios resilientes enquanto orientação de planeamento». Prospectiva e Planeamento, 16.

SCOTT, M. (2013). «Resilience: A conceptual lens for rural studies?». Geography Compass, 7/9, 597-610. http://dx.doi.org/10.1111/gec3.12066

SIMMIE, J. y MARTIN, R. L. (2010). «The economic resilience of regions: Towards an evolutionary approach». Cambridge Journal of Regions, Economy and Society [en línea], 3, 27-43. http://dx.doi.org/10.1093/cjres/rsp029

WALKER, B. et al. (2009). «Resilience, adaptability, and transformability in the Goulburn-Broken Catchment, Australia». Ecology and Society, 14 (1), 12.

WARDEKKER, J. A. et al. (2010). «Operationalising a resilience approach to adapting an urban delta to uncertain climate changes». Technological Forecasting & Social Change [en línea], 77, 987-998. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2009.11.005

WILSON, G. (2010). «Multifunctional “quality” and rural community resilience». Transactions of the Institute of British Geographers [en línea], 35, 364-381. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-5661.2010.00391.x

WILSON, S. G. et al. (2013). «Separating adaptive maintenance (resilience) and transformative capacity of social-ecological systems». Ecology and Society [en línea], 18 (1), 22. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05100-180122

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2016 Rudinei Kock Exterckoter, Antoni Francesc Tulla Pujol, Clécio Azevedo da Silva