Les externalitats de l’agricultura periurbana: El cas de l’Horta de Lleida

Teresa Torres Solé, Olga Fernandez González

Resum

L’agricultura periurbana, a través de la funció econòmica, social i mediambiental que porta a terme, desenvolupa un nombre elevat d’externalitats positives i negatives. Atès que es tracta de falles del mercat, l’estudi s’ha centrat en l’àmbit de l’Horta de Lleida, on, a través de l’avaluació participativa d’un grup d’experts, s’han detectat trenta-una externalitats generades per aquest espai agrari periurbà. La funció mediambiental és la que genera el benefici social més gran entre la població de l’entorn, sense que aquest benefici suposi un retorn al titular de l’explotació agrària. D’altra banda, una de cada cinc externalitats de l’Horta lleidatana és negativa i genera costos socials que no internalitza el mercat.

Paraules clau

agricultura periurbana; externalitats; Horta de Lleida; multifuncionalitat agrària

Text complet:

PDF

Referències

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (2005). Impactes de les masses d’aigua subterrània de Catalunya. Barcelona: ACA.

ALDOMÀ, Ignasi (ed.) (2008). L’Horta de Lleida: Transformació i salvaguarda d’un espai periurbà. Lleida: Ajuntament de Lleida.

–– (2009). «Les dificultats de manteniment de l’agricultura periurbana: L’exemple de l’Horta de Lleida». Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografia y Ciencias Sociales, XII (284), 281-309.

–– (dir.) (2013). L’horta rebost i patrimoni de Lleida. Lleida: Ajuntament de Lleida.

BANCO MUNDIAL (2008). Informe sobre desarrollo mundial. Banco Mundial.

BRUMMEL, Rachel F. i NELSON, Kristen C. (2014). «Does multifunctionality matter to US farmers?: Farmer motivations and conceptions of multifunctionality in dairy systems». Journal of Environmental Management, 146, 451-462.

COMISIÓN EUROPEA (1999). Safeguarding the multifunctional role of agricutural which instruments? Brussel·les: European Comission. DG Agricultura.

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (2004). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La agricultura periurbana». NAT/204 CESE.

DE ROOIJ, Sabine; VENTURA, Flaminia; MILONE, Pierluigi i VAN DER PLOEG, Jan Douwe (2014). «Sustaining food production through multifunctionality: The dynamics of large farms in Italy». Sociologia Ruralis, 54 (3), 303-320.

FAO (1999). Documento expositivo: El carácter multifuncional de la agricultura y la tierra. Roma: FAO.

FOLCH, Ramon i CRIBILLERS, Francesc (2010). El valor ocult de l’activitat agropecuària a Catalunya. Lleida: Fundació del Món Rural.

FUNDACIÓ AGROTERRITORI (2013). Percepcions de l’espai agrari periurbà [en línia]. Girona. http://www.agroterritori.org/ficha.php?doc=589&cid=2

GARCÍA-BRENES, Manuel David (1999). «Una aproximación a las externalidades de la agricultura andaluza». A: El desarrollo rural en la Agenda 2000. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Centro de Publicaciones, 521-537.

GARROD, Brian; WORNELL, Roz i YOUELL, Ray (2006). «Reconceptualising rural resources as countryside capital: The case of rural tourism». Journal of Rural Studies, 22 (1), 177-128.

GÓMEZ-LIMÓN, José A.; BERBEL, Julio i GUTIÉRREZ, Carlos (2007). «Multifuncionalidad del regadío: Una aproximación empírica». A: GÓMEZ-LIMÓN, José A.; BARREIRO, Jesús; MÁRMOL, Elena i MARCOS, César (coord.). La multifuncionalidad de la agricultura española: Conceptos, aspectos horzontales, cuantificación y casos prácticos. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Eumedia, 207-224.

KALLAS, Zein i GÓMEZ-LIMÓN, José A. (2004). Multifuncionalidad de la agricultura y política agraria: Una aplicación al caso de Castilla y León. Congreso de Economía de Castilla y León: Comunicaciones. Palència, 25, 26 i 27 de novembre.

KNICKEL, Karlheinz; RENTING, Henk y VAN DER PLOEG, Jan Douwe (2004). «Multifunctionality in European Agriculture». A: BROUWER, Floor (ed.). Sustaining agriculture and rural development. Cheltenham, Regne Unit: Edward Elgar, 81-103.

LEMAIRE, Gilles; FRANZLUEBBERS, Alan; DE FACCIO, Paulo César i DEDIEU, Benoit (2014). «Integrated crop-livestock systems: Strategies to achieve synergy between agricultural production and environment quality». Agriculture, Ecosystems & Environment, 190 (1), 4-8.

MARTÍNEZ, Julián (2014). Externalidades positivas del regadío. Ponència presentada al XIII Congrés de Comunitats de Regants d’Espanya, celebrat a Huelva el 13 de maig de 2014.

MIR, Pere (ed.) (1999). Taula Input-Output de Lleida, 1996. Lleida: La Paeria.

MERCADÉ, Lluc; DELGADO, Maria del Mar i GIL, José M. (2010). Pràctiques de Fertilització a Catalunya. Enquesta 2010. Documents de Treball nº 13. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Generalitat de Catalunya.

MORENO, Alonso i RENNER, Isabel (2007). Gestión integral de cuencas: La experiencia del Proyecto Regional Cuencas Andinas. Perú: Centro Internacional de la Papa.

MORGAN, Selyf Lloyd; MARSDEN, Terry; MIELE, Mara i MORLEY, Adrian (2010). «Agricultural multifunctionality and farmers’ entrepeneurail skills: A study of Tuscan and Welsh farmers». Journal of Rural Sudies, 26, 116-129.

NIÑO, Alberto i MIRANDA, Manuel (2003). BPA como mecanismo de internalización de externalidades. Fundación Chile y Subsecretaría de Agricultura. Document de treball.

OCDE (2001). Multifunctionality towards an analytical framework. Agriculture and food. París: OECD Publications Service.

POTTER, Clive (2004). «Multifunctionality as an agricultural and rural policy concept». A: Brouwer, Floor (ed.). Sustaining agriculture and rural development. Cheltenham, Regne Unit: Edward Elgar, 15-35.

POTTER, Clive i BURNEY, Jonathan (2002). «Agricultural multifunctionality in the WTO: Legitimate non-trade concern or disguised protectionism?». Journal of Rural Studies, 18 (1), 35-47.

POTTER, Clive i TILZEY, Mark (2007). «Agricultural multifunctionality, environmental sustainability and the WTO: Resistance or accommodation to the neoliberal project for agriculture?». Geoforum, 38, 1290-1303.

REIG, Ernest (2002). «La multifuncionalidad del mundo rural». ICE Globalización y Mundo Rural, 803, 33-44.

— (2007). «Fundamentos económicos de la multifuncionalidad». A: GÓMEZ LIMÓN, José Antonio i BARREIRO HURLÉ, Jesús (eds.). La multifuncionalidad de la agricultura en España. Madrid: MAPYA-Eumedia, 19-39.

RICART, Sandra (2015). «Multifuncionalidad, partes interesadas y legitimidad social del regadío: Aproximación a tres canales sur-europeos». Papeles de Geografía, 61, 7-19.

SEMINARI AGROTERRITORIAL (2010). Carta de l’agricultura periurbana: Per a la preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans. Castelldefels.

SILVA, Rocío (2010). «Multifuncionalidad agraria y territorio: Algunas reflexiones y propuestas de análisis». Eure: Revista Latinoamericana de Estudios Urbano-Regionales, 36 (136), 5-33.

STIGLITZ, Joseph E. (2003). La economía del sector público. 3a ed. Barcelona: Antoni Bosch.

VALDES, Alberto i FOSTER, William (2005). Externalidades de la agricultura chilena. Ediciones Universidad Católica de Chile.

Webs consultades

Inventari ecològic i forestal de Catalunya

http://www.creaf.uab.cat/iefc/pub/Regions/PortadaRF8.htm

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2017 Teresa Torres Solé, Olga Fernandez González