Los espacios de movilidad de las poblaciones suburbanas de Pekín

Yanwei Chai, Yue Shen

Resum

En relació amb la ràpida suburbanització de les ciutats xineses, la varietat de l’entorn, els tipus d’habitatge i les comunitats socials que s’hi han format són cada cop més rellevants. Prenent Pequín com a exemple, aquesta recerca n’ha estudiat el creixement espacial durant les darreres dècades, així com l’increment i la modificació de la població, els habitatges, les indústries i les instal·lacions comercials als suburbis. Les àrees suburbanes entre la quarta i la sisena carreteres de circumval·lació han esdevingut les zones que s’han desenvolupat més durant els darrers anys. Concretament, aquest estudi investigarà la mobilitat quotidiana al sector de Shandi-Qinghe, Pequín, basant-se en diaris d’activitats dels seus habitants i en dades de mobilitat captades per GPS durant una setmana. S’hi han analitzat els trajectes cap al treball, els espais on fan les compres i altres activitats de lleure de tres grups, definits segons el lloc de residència i d’ocupació laboral. Existeixen contrastos evidents en els perfils socioeconòmics, les rutes de viatge cap a la feina, el lloc on compren i la manera com es distreuen aquests tres grups. En definitiva, l’espai suburbà de Pequín és cada dia més complex i madur.

Paraules clau

nous creixements urbans; espai material; espai de moviments; dades del GPS; Pequín

Text complet:

PDF (Español)

Referències

CHAI, Yanwei y TA, Na (2009). «El desarrollo de los últimos 60 años y las perspectivas de los espacios urbanos de Pekín». Geografía Económica 9, 1421-1427. Edición original en chino.

CHEN, Yelong y ZHANG, Jingqiu (2010). «Un análisis de la influencia regional de las actividades laborales: El caso de Yizhuang, Pekín». Revista Académica de la Universidad Normal de la Capital (edición de las ciencias naturales), 6, 69-73. Edición original en chino.

FANG, Xiuqi et al. (2002). «Estudio sobre la expansión espacial y la zona de transición de Pekín en el último siglo». Urbanismo, 4, 56-60. Edición original en chino.

FENG, Jian et al. (2004). «Las tendencias más recientes del desarrollo del suburbio de Pekín de los años 90 y sus soluciones». Urbanismo, 3, 13-29. Edición original en chino.

GU, Zhaolin (1999). «El mecanismo del cambio de uso de la tierra de Pekín». Revista de Recursos Naturales, 4, 307-312. Edición original en chino.

HUANG, Youqin (2005). «From Work-unit Compounds to Gated Communities: Housing Inequality and Residential Segregation in Transitional Beijing [M]». En: LAURENCE, J.C. y MA, FULONG Wu (eds.). Restructuring the Chinese Cities: Changing Society, Economy and Space. Londres y Nueva York: Routledge, 192-221.

LI, Wei et al. (2008). «El desarrollo típico chino de las “ciudades al margen”: Un análisis de la transformación urbana a la estructura de diversos centros de Pekín y Shanghai». Urbanismo Internacional, 4, 2-6. Edición original en chino.

LONG, Dao y CHAI, Yanwei (2006). «El uso de los centros comerciales suburbanos gigantes por los ciudadanos pekineses: El caso del centro comercial Recursos Dorados de Pekín». Geografía Humana, 5, 117-123. Edición original en chino.

MA, Jing et al. (2011). «El mecanismo de influencia sobre las emisiones de carbono del tráfico generado en los viajes de los habitantes pekineses». Revista de Geografía, 8, 1023-1032. Edición original en chino.

MA, Qingyu y ZHANG, Wenchang (2006). «La distribución de la suburbanización de Pekín y sus factores de influencia». Estudio Geográfico, 1, 121-188. Edición original en chino.

WEI, Lihua y YAN, Xiaopei (2006). «La “fragmentación desequilibrada” de los espacios sociales en la urbanización de las metrópolis: El caso de Guangzhou». Urbanismo, 5, 55-60 y 87. Edición original en chino.

WU, Sheng (1989). «Logros, problemas y sugerencias: La revisión y la perspectiva de la construcción de viviendas en Pekín durante los últimos 40 años». Urbanismo, 5, 13-18. Edición original en chino.

YANG, Zhensah; CAI, Jianming; OTTENS, Henk F.L. y SLIUZAS, Richard (2013). «Beijing». Cities [en línea], 31, 491-506. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2011.07.007

ZHANG, Yan y CHAI, Yanwei (2011). «El estudio comparativo de los viajes al trabajo basado en las regiones residenciales». Estudio Geográfico, 5, 1327-1340. Edición original en chino.

ZHENG, Guo y QIU, Shike (2005). «El desarrollo de los polígonos y la reestructuración del espacio urbano en la época de transformación: El caso de Pekín». Investigación y Desarrollo sobre las Regiones, 6, 39-42. Edición original en chino.

ZHENG, Guo y ZHOU, Yixing (2005). «Un estudio sobre la influencia de los polígonos económico-técnicos a la suburbanización de Pekín». Revista de Urbanismo, 6, 23-26 y 47. Edición original en chino.

ZHOU, Yixing (1996). «Reflexiones sobre la suburbanización de Pekín». Ciencias Geográficas, 3, 7-15. Edición original en chino.

ZHOU, Yixing (1999). «Desarrollar y orientar la suburbanización aprovechando al máximo los fundamentos». Urbanismo, 4, 13-17 y 64. Edición original en chino.

ZHOU, Yixing y LOGAN, John R. (2008) «Growth on the Edge: The New Chinese Metropolis». En: LOGAN, J.R. (ed.). Urban China in Transition. Malden: Blackwell, 140-160.

ZHOU, Yixing y MENG, Yanchun (1998). «La tendencia de suburbanización de las ciudades grandes chinas». Revista de Urbanismo, 3, 22-27 y 64. Edición original en chino.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2017 Yanwei Chai, Yue Shen