«Geovivència», el vídeo participatiu per estudiar geografia a l’ensenyament secundari

Autors/ores

  • Jordi Royo Climent Institut Barri Besòs de Barcelona

Resum

La nostra percepció de la situació actual de l’ensenyament de la geografia a secundària i a batxillerat no és positiva, ja que hi predominen uns enfocaments que no interessen a l’alumnat i que projecten una imatge poc útil de la disciplina. Les tecnologies digitals poden oferir un valuós servei a l’educació, i el vídeo participatiu, en particular, és una eina eficient per transmetre conceptes abstractes propis de les ciències socials, com ara la morfologia urbana, la segregació socioespacial, la història d’un barri o la seva memòria històrica. L’article presenta la valoració d’una experiència didàctica on estudiants de tercer i quart d’ESO han realitzat set curtmetratges de manera col·lectiva. El projecte ha permès potenciar dinàmiques transversals i augmentar la motivació i l’interès dels nois i noies per la geografia.

Paraules clau

didàctica de la geografia, educació secundària obligatòria, TIC-TAC, vídeo participatiu, curtmetratge

Referències

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2017). El Besòs i el Maresme: Sant Martí [en línia]. http://www.bcn.cat/estadistica/catala/documents/barris/70_MA_Besos_mar_2017.pdf

ALART, Núria et al. (2010). Metodologies, eines i estratègies TIC per a una educació multicultural a l’ESO. Barcelona: UOC. Dossiers Did@c-TIC’s.

GRAVIZ, Ana (1994). Niños, medios de comunicación y su conocimiento. Barcelona: Herder.

Publicades

26-09-2017

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.