Illeïtat, turisme i urbanització a les Illes Balears

Autors/ores

  • Antoni Pons Esteva Universitat de les Illes Balears

Resum

Dos factors clau han condicionat l’artificialització del sòl a les Illes Balears: la illeïtat, funció lligada al fet insular, i el turisme. La illeïtat, entesa en termes de desconnexió respecte al continent i de mida reduïda a les illes, ha condicionat un grau més baix d’urbanització de la costa balear respecte a la de les regions continentals de l’àrea mediterrània. A part d’això, les illes més grans, com ara Mallorca, i les més ben comunicades amb l’exterior, com ara Mallorca o Eivissa, han assolit uns graus més elevats d’urbanització que aquelles més petites, com ara Formentera, o més mal comunicades, com ara Menorca o Formentera. La condició insular, en canvi, ha estat un factor d’atracció de visitants. Les illes són importants destinacions turístiques i en aquest sentit les Balears constitueixen un dels principals centres d’interès de la Mediterrània. El turisme requereix espais de producció, en conseqüència, l’artificialització del litoral esdevé una mesura que en reflecteix el grau de pressió que pateix.

Paraules clau

urbanització, turisme, illeïtat, Illes Balears, tècniques d’anàlisi espacial

Referències

AGUILERA-BENAVENTE, F.; BOTEQUILHA-LEITAO, A. i DÍAZ-VARELA, E. (2014). «Detecting multi-scale urban growth patterns and processes in the Algarve region (Southern Portugal)». Applied Geography, 53, 234-245. http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.06.019

ALMEIDA, F. i CORTÉS, R. (2011). «Transformaciones urbanísticas y territoriales en la Costa del Sol Oriental: ¿Otra Costa del Sol Occidental?». A: AGE. Urbanismo expansivo de la utopia a la realidad. Universitat d’Alacant: Vicente Gonzálvez Pérez, José Antonio Marco Molina. XXII Congreso de Geógrafos Españoles, 15-28.

BALDACCHINO, G. (2004). «The coming of age of island studies». Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 95 (3), 272-283. https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2004.00307.x

BALDACCHINO, G. (2006). «Warm versus Cold Water Island Tourism: A Review of Policy Implications». Island Studies Journal, 1 (2), 183-200.

BARCELÓ, B. (1985). «Introducció a la nisologia». A: À. d. BARCELONA (ed.). I Conferència Econòmica de la Mediterrrània Nord-Occidental. Barcelona: Fundació del Congrés de Cultura Catalana, p. 2071.

BARCELÓ, B. (1997). «Illes, illeïtat i insularitat: Les Illes Balears, per exemple». Comunicacions dels membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials XXII. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 111-127.

BAUM, T. G. (1997). «The fascination of islands: A tourist perspective». A: LOCKHART, G. G. i DRAKAKIS-SMITH, D. Island Tourism: Problems and Perspectives. Londres: Mansell, 21-35.

BJARNASON, D. (2010). «Island Connections: Icelandic Spatiality in the Wake of Worldly Linkages». Island Studies Journal, 5 (2), 217-236.

BUADES, J. (2006). Exportando paraísos: La colonización turística del planeta. Palma: La Lucerna.

BURAK, S.; DOGAN, E. i GAZIOGLU, C. (2004). «Impact of urbanization and tourism on coastal environment». Ocean & Coastal Management, 47, 515-527. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2004.07.007

BURRIEL, E. (2016). «Empty urbanism: The bursting of the Spanish housing bubble». Urban Research & Practice, 9, 1-22. https://doi.org/10.1080/17535069.2015.1110196

BUTLER, R. W. (1993). «Tourism development and small islands: Past influences and future directions». A: LOCHHART, D. G.; DRAKAKIS-SMITH, D. i SCHEMBRI, J. A. The Development Process in Small Island States. Londres: Routledge, 71-79.

CAPEL, H. (2003) «A modo de introducción: Los problemas de las ciudades. Urbs, Civitas y Polis». A: CAPEL, H. Mediterráneo económico: Ciudades, arquitectura y espacio urbano. Vol. 3 (Feb. 2003). Almeria: Publicaciones de Cajamar, 9-22.

CARRASCAL, E. i PÉREZ VILLEGAS, G. (1998). «Ocupación territorial y deterioro ambiental ocasionado por la expansión urbano-turística en Acapulco, Guerrero». Investigaciones Geográficas, 37, 111-124.

CUADRADO, S.; DURÀ, A. i ESTALELLA, H. (2006). «La transformación de los asentamientos en el litoral turístico catalán: Análisis cartográfico y estadístico del Alt Empordà». Investigaciones Geográficas, 40, 159-182. http://dx.doi.org/10.14198/INGEO2006.40.08

DEMATTEIS, G. (1998). «Suburbanización y periurbanización: Ciudades anglosajonas y ciudades latinas (English cities and latin cities)». A: MONCLÚS, F. J. (ed.). La ciudad dispersa: Suburbanización y nuevas periferias. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 17-33.

DURO, J. A. i FARRÉ, F. X. (2015). «Estacionalidad turística en las provincias españolas: Medición y análisis». Cuadernos de Turismo, 36, 157-174. https://doi.org/10.6018/turismo.36.230921

EMMI, P. C. i SANTIGOSA, M. A. (1989). «Urban development, land use planning and political change: The case of Costa Brava, Spain». Land Use Policy, 103-120. https://doi.org/10.1016/0264-8377(89)90037-9

EZQUERRA, A.; MORENO, E.; OTERO, I. i URBANO, J. (1999). «Evaluación de cambios de cobertura del suelo en la Costa Valenciana 1975-1991». A: VIII Congreso Nacional de Teledetección. Albacete, España, 1999. Albacete: Santiago Castaño Fernández y Antonio Quintanilla Rodenas, 15-18.

FISCHER, S. R. (2012). Islands: From Atlantis to Zanzibar. Londres: Reaction Books.

GARCÍA-AYLLÓN, S. (2015). «La Manga case study: Consequences from short-term urban planning in a tourism mass destiny of the Spanish Mediterranean coast». Cities, 43, 141-151. https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.12.001

GONZÁLEZ, A. i SOBRAL, S. (2011). «El desarrollo urbano-turístico del municipio de Yaiza, Lanzarote: Un ejemplo de crecimiento expansivo». A: AGE. Urbanismo expansivo de la utopía a la realidad. Universitat d’Alacant: Vicente Gonzálvez Pérez, Juan Antonio Marco Molina. XXII Congreso de Geógrafos Españoles, 319-330.

GONZÁLEZ, M. (2003). «El territorio protegido en las comunidades autónomas». Revista Galega de Economía, 12 (2), 1-20.

GRYDEHØJ, A. i HAYWARD, P. (2014). «Social and economic effects of spatial distribution in island communities: Comparing the Isles of Scilly and Isle of Wight, UK». Journal of Marine and Island Cultures, 3, 9-19. https://doi.org/10.1016/j.imic.2014.03.002

HAY, P. (2006). «A phenomenology of islands». Island Studies Journal, 1 (1), 19-42.

INDOVINA, F. (1998). «Algunas consideraciones sobre la ciudad difusa». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 33, 21-32.

IOANNIDES, D. i DEBBAGE, K. (1998). The economic geography of the tourist industry: A supply side analysis. Londres: Routledge.

JACKSON, R. E. (2008). Islands on the Edge: Exploring Islandness and Development in Four Australian Case Studies. Universitat de Tasmània. Tesi doctoral

JUDD, D. (2003). The infrastructure of play: Building the tourist city. Nova York: ME Sharpe.

JUDD, D. i FANSTEIN, S. (1999). The tourist city. New Haven CT: Yale University Press.

LEONTIDOU, L. i TOURKOMENIS, K. (2009). «El turismo residencial y la litoralización del Mediterráneo: La migración del norte a las costas meridionales de Europa». A: MAZON, T.; HUETE, R. i MANTECÓN, A. (eds.). Turismo, urbanización y estilos de vida: Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Icaria, 37-54.

LÓPEZ, J. i LÓPEZ, L. (2006). «La concentración estacional en las regiones españolas desde una perspectiva de la oferta turística». Revista de Estudios Regionales, 77, 77-104.

MACCACHREN, A. M. (1985). «Compactness of Geographic Shape: Comparison and Evaluation of Measures». Geografiska Annaler. Series B. Human Geography, 67 (1), 53-67.

MAREZ, I. E. (2012). Movimiento moderno y los proyectos de las estaciones turísticas de Languedoc-Roussillon: La grande-Motte y Port Leucate. Baracrès. Barcelona: UPC.

MARTÍ, P. i NOLASCO, A. (2011). «La expansión urbanística reciente de la costa alicantina, una realidad constatable». A: AGE. Urbanismo expansivo de la utopía a la realidad. Universitat d’Alacant: Vicente Gonzálvez Pérez, Juan Antonio Marco Molina. XXII Congreso de Geógrafos Españoles, 367-378.

MCELROY, J. (2006). «Small island tourist economies across the lifecycle». Asia Pacific Viewpoint, 47 (1), 61-77. https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2006.00303.x

MCELROY, J. i HAMMA, P. (2010). «SITEs revisited: Socioeconomic and demographic contours of small island tourist economies». Asia Pacific Viewpoint, 51 (1), 36-46. https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2010.01412.x

MESTRE, M. (2015). «Ciutat i territori a Mallorca: Una revisió de la “macrocefàlia” mallorquina». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 61 (2), 351-368. http://dx.doi.org/10.5565/rev/dag.188

MOLES, A. A. (1982). «Nissonologie ou science des îles». L’Espace Géographique, 4, 281-289. https://doi.org/10.3406/spgeo.1982.3782

MONCLÚS, J. (1998). La ciudad dispersa: Urbanismo, Ciudad, Historia (I). Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

MURRAY, I. (2012). Geografies del capitalisme balear: Poder, metabolisme socioeconòmic i petjada ecològica d’una superpotència turística. Palma: Universitat de les Illes Balears.

NELLO, O. (1998). «Los confines de la ciudad sin confines: Estructura urbana y límites administrativos en la ciudad difusa». A: MONCLÚS, F. J. La ciudad dispersa. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

NORBERG-SCHULZ, C. (1980). Genuis loci: Towards a phenomenology of architecture. Nova York: Rizzoli International Publications, Inc.

OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA (OSE) (2006). Cambios de ocupación del suelo en España: Implicaciones para la sostenibilidad. Madrid: Mundi Prensa.

OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA (OSE) (2007). Cambios de ocupación del suelo en España: Implicaciones para la sostenibilidad. Alcalá de Henares: Universitat d’Alcalá.

OSSERMAN, R. (1978). «Isopermetric inequality». Bulletin of the American Matematical Society, 84 (6), 1182-1238.

PÉRON, F. (2004). «The Contemporary Lure of the Island». Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 95 (3), 326-339. https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2004.00311.x

PINTADO, F. i FERNÁNDEZ, N. (2010). «Insularity in a Community Framework: The status of the Balearic Islands». A: MANERA, C. i GARAU, J. Insularity in the Mediterranean: Economic and environmental challenges. Madrid: Pirámide.

PONS, A. (2003). «Evolució dels usos del sòl a les Illes Balears. 1956-2000». Territoris, 4, 129-145.

PONS, A. (2016). Turisme, illeïtat i urbanització a les Illes Balears (1956-2006). Palma: Universitat de les Illes Balears. Tesi doctoral dirigida per Onofre Rullan.

PONS, A. i RULLAN, O. (2014). «Artificialization and Islandness on the Spanish Tourist Coast». Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, 18 (1), 5-16. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2014-0010

PONS, A.; RULLAN, O. i MURRAY, I. (2014). «Tourism capitalism and the urbanization of the Balearic Islands: Tourist accomodation difussion in the Balearics (1936-2010)». Island Studies Journal, 9 (2), 239-258.

QUAMMEN, D. (1996). The song of the Dodo: Island Biogeography in a Age of Extinctions. Londres: Pimlico.

QUINTANA, A. (1972). «Las islas Adyacentes de Mallorca». Economia Balear, 46, 15-17.

QUINTANA PEÑUELA, A. (1978). «Actividades económicas y urbanización en Mallorca». Trabajos de Geografía, 34, 93-128.

RICHARDSON, L. (1961). «A note: Measuring compactness as a requirement of legislative apporttionment». Mid-west Journal of Political Science, 5, 70-74.

RICO, A. M.; OLCINA, J. i BAÑOS, C. J. (2014). «Competencias por el uso del agua en la provincia de Alicante: Experiencias de gestión en la armonización de usos urbano-turísticos y agrícolas». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 60 (3), 523-548. https://doi.org/10.5565/rev/dag.136

ROYLE, S. A. (1989). «A human geography of islands». Geography, 74 (1), 106-116.

RUGGIERI, G. (2011). «Tourism in mediterranean islands: A comparative analysis». A: CARLSEN, J. i BUTLER, R. Island tourism: Sustainable perspectives. CAB International, 186-196. https://doi.org/10.1079/9781845936792.0186

RULLAN, O. (2002). La construcció territorial de Mallorca. Palma: Moll.

RULLAN, O. (2010). «Los efectos territoriales de las dinámicas globales en unas islas turísticas mediterráneas: Las Baleares». El Periplo Sustentable: Turismo y Desarrollo, 18, 119-160.

RULLAN, O. (2011). «La regulación del crecimiento urbanístico en el litoral mediterráneo español». Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, 168, 279-297.

SABATÉ, J. (2015). «Turismo, paisaje i terrazas de cultivo». A: FONT, A.; HORRACH, B. i SABATÉ, J. Paisatges del turisme. Barcelona: UPC, 45-61.

SEGUÍ, J. M. i MARTÍNEZ, M. R. (1994). «El aeropuerto de Palma en la red del tráfico aéreo de pasajeros: Un anàlisis de relaciones». Boletín de la AGE, 19, 67-88.

SERNEELS, S. i LAMBIN, E. (2001). «Proximate causes of land-use change in Narok District, Kenya: A spatial statistical model». Agriculture, Ecosystems and Environment, 85, 65-81. https://doi.org/10.1016/s0167-8809(01)00188-8

SERRA, P.; PONS, X. i SAURÍ, D. (2008). «Land-cover and land-use change in a Mediterranean landscape: A spatial analysis of driving forces integrating biophysicaland human factors». Applied Geography, 28, 189-209. http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2008.02.001

SIMANCAS, M.; GARCÍA, J.; DORTA, A. i FALERO, R. (2011). «El impacto territorial de la moratoria turística de Canarias». A: AGE. Urbanismo expansivo de la utopia a la realidad. Universidad de Alicante: Vicente Gonzálvez Pérez, Juan Antonio Marco Molina. XXII Congreso de Geógrafos Españoles, 715-726.

SOJA, E. W. (2008). Postmetrópolis. Traducció de V. H. Cifuentes. Madrid: Traficantes de Sueños.

SUFRAUJ, S. (2011). «Islandness and remoteness as resources: Evidence from the tourism performance of Small Remote Island Economies (SRIES)». European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 2 (1), 19-41.

VILLAR, A. (2011). Territorio, turismo y paisaje: El proceso de urbanización en el litoral de Andalucía. El papel de los campos de golf. Sevilla: Universitat de Sevilla. Tesi doctoral.

ZORNOZA, C. (2013). Crecimiento urbanístico en la zona costera de la comunidad valenciana, 1987-2009. València: Publicacions de la Universitat de València.

Biografia de l'autor/a

Antoni Pons Esteva, Universitat de les Illes Balears

Professor associat. Departament de Geografia

Publicades

06-03-2019

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.