Trajectòries migratòries i rendiment escolar als barris de Barcelona

Autors/ores

Resum

Els 53.612 alumnes relacionats amb la immigració que estudien a la ciutat de Barcelona durant el curs 2015-2016 representen el 30,4% del total de l’alumnat. Un 15,1% d’aquests resideixen als barris més vulnerables inclosos en el Pla de Barris, on representen el 43% dels alumnes. En aquest treball s’analitza l’assoliment del grau d’ESO dels alumnes d’instituts públics i la seva relació amb el procés migratori, amb una especial atenció als que viuen als barris més vulnerables. Els resultats indiquen l’existència de fortes diferències en la composició de l’alumnat segons la titularitat del centre, així com proporcions més altes d’alumnes que no obtenen el grau d’ESO entre els d’origen immigrant. Als barris més vulnerables, els autòctons i els immigrants s’aproximen a causa dels mals resultats dels alumnes autòctons, mentre que s’observa una relació negativa entre concentració i resultats per als autòctons motivada per la selecció negativa associada al white flight.

Paraules clau

immigració, escola, vulnerabilitat, fracàs escolar, Barcelona

Referències

ALEGRE, Miquel Àngel; BENITO, Ricard i GONZÀLEZ, Isaac (2008). «Procesos de segregación y polarización escolar: la incidencia de las políticas de zonificación escolar». Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 12 (2), 2-26.

APARICIO, Rosa i PORTES, Alejandro (2014). Crecer en España. La integración de los hijos de inmigrantes. Barcelona: Obra Social La Caixa, colección «Estudios Sociales», 38.

BAYONA, Jordi i DOMINGO, Andreu (2018). «El fracàs escolar dels descendents de la immigració a Catalunya: més que una assignatura pendent». Perspectives Demogràfiques, 11, 1-4.

BAYONA, Jordi i DOMINGO, Andreu (2019). «Proceso migratorio, concentración escolar y resultados académicos en Cataluña». Migraciones, 47, 3-34. https://doi.org/10.14422/mig.i47y2019.001

BAYONA, Jordi; DOMINGO, Andreu i MENACHO, Teresa (2020). «Trayectorias migratorias y fracaso escolar de los alumnos inmigrados y descendientes de migrantes en Cataluña». RIS, Revista Internacional de Sociología, 78 (1), e150. https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.1.18.107

BÖHLMARK, Anders (2008). «Age at immigration and school performance: A siblings analysis using swedish register data». Labour Economics, 15, 1.366-1.387. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2007.12.004

BOLÍVAR, Antonio i LÓPEZ-CALVO, Lourdes (2009). «Las grandes cifras del fracaso y los riesgos de exclusión educativa». Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 13 (3), 51-78.

BONAL, Xavier i BELLEI, Cristián (2018). «Introduction: The renaissance of school segregation in a context of globalization». A: BONAL, Xavier i BELLEI, Cristián (eds.). Understanding School Segregation: Patterns, Causes and Consequences of Spatial Inequalities in Education, 1-28. Londres: Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781350033542.ch-001

BONAL, Xavier; CASTEJÓN, Alba; ZANCAJO, Adrián i CASTEL, José Luis (2015). Equitat i resultats educatius a Catalunya. Una mirada a partir de PISA 2012. Informes Breus, 60. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

BONAL, Xavier; ZANCAJO, Adrián i SCANDURRA, Rosario (2019). «Residential segregation and school segregation of foreign students in Barcelona». Urban Studies. https://doi.org/10.1177/0042098019863662

CALERO, Jorge i ESCARDÍBUL, Josep Oriol (2016). «Proceso educativo y resultados del alumnado nativo y de origen inmigrante en España. Un análisis basado en PISA-2012». Estudios de Economía Aplicada, 34 (2), 413-438.

CARRASCO, Sílvia; PÀMIES, Jordi; PONFERRADA, Maribel; BALLESTÍN, Beatriz i BERTRAN, Marta (2007). «Segregación escolar e inmigración en Cataluña: aproximaciones etnográficas». EMIGRA Working Paper, 126, 1-26.

CEBOLLA-BOADO, Héctor i GARRIDO, Luis (2011). «The impact of Immigrant Concentration in Spanish Schools: School, Class, and Composition Effects». European Sociological Review, 27 (5), 606-623. https://doi.org/10.1093/esr/jcq024

CHOI, Álvaro i CALERO, Jorge (2013). «Determinantes del riesgo de fracaso escolar en España en PISA-2009 y propuestas de reforma». Revista de Educación, 362, 562-593. https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2013-362-242

COLECTIVO IOÉ (2003). «Alumnos y alumnas de origen extranjero». Cuadernos de Pedagogía, 326, 63-68.

CORAK, Miles (2011). «Age at immigration and the education outcomes of children». Discussion Paper Series, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, 6.072. Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.

CREU ROJA (2013). L’impacte de la crisi en la infància i l’entorn escolar. Barcelona: Creu Roja.

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (2013). Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya, 2012-2018. Disponible a http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf

DOMINGO, Andreu (2017). «La població: diversitat i cohesió». A: NEL·LO, Oriol (ed.). Transformar la ciutat amb la ciutadania. Criteris i reflexions del Pla de Barris de Barcelona, 46-49. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat.

DOMINGO, Andreu i BAYONA, Jordi (2019). «Fracàs escolar i immigració a Catalunya, 2011-2016: anàlisi demoespacial». Revista Catalana de Pedagogia, 15, 89-116.

DOMÍNGUEZ, Mauricio; RUBIALES, Miguel i BAYONA, Jordi (2018). «Inmigración de “calidad de vida” y partial exit: un estudio a partir de los casos de Mérida (México) y Barcelona (España)». Revista Colombiana de Sociología, 41 (1), 177-202. https://doi.org/10.15446/rcs.v41n1.61708

FERNÁNDEZ-MELLIZO, María i MARTÍNEZ-GARCÍA, José Saturnino (2017). «Inequality of educational opportunities: School failure trends in Spain (1977-2012)». International Studies in Sociology of Education, 26 (3), 267-287. https://doi.org/10.1080/09620214.2016.1192954

FREY, William H. i LIAW, Kao Lee (1998). «Immigrat Concentration and Domestic Migrant Dispersal: Is Movement to Nonometropolitan Areas “white flight”?». The Professional Geographer, 50 (2), 215-232. https://doi.org/10.1111/0033-0124.00116

GALEANO, Juan i BAYONA, Jordi (2018). «Residential segregation and clustering dynamics of migrants in the metropolitan area of Barcelona: A demo-spatial analysis at the census tract level». Revue Quetelet, 6 (1), 99-127. https://doi.org/10.14428/rqj2018.06.01.05

GALEANO, Juan; DOMINGO, Andreu i SABATER, Albert (2017). «Crisis económica y pauperización en la región metropolitana de Barcelona: una aproximación demo-espacial utilizando datos de Càritas (2005-2013)». Encrucijadas, 14, 1.401. Disponible a https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/article/view/79114

GOMÀ, Aina i MUÑOZ, Joel (2018). «La segregación en el barrio y en la escuela. Trayectorias educativas y reproducción de la desigualdad». A: CEBRIÁN, Francisco (ed.). Ciudades medias y áreas metropolitanas. De la dispersión a la regeneración, 697-718. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

INSTITUT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE BARCELONA (2019). Informe de dades clau de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018. Barcelona: Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

LÓPEZ-FALCÓN, Diana (2011). «Educación e inmigración en Cataluña: un estado de la cuestión». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 57 (3), 551-562. https://doi.org/10.5565/rev/dag.260

LÓPEZ-FALCÓN, Diana i BAYONA, Jordi (2012). «Segregación escolar y residencial en Barcelona: del boom migratorio al asentamiento». A: GARCÍA CASTAÑO, Francisco Javier i OLMOS, Antonio (ed.). Segregaciones y construcción de la diferencia en la escuela, 21-42. Madrid: Editorial Trotta, Colección: Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales / Estudios Migratorios.

LÓPEZ-GAY, Antonio (2018). «Cambio en la composición social y gentrificación en Barcelona: una mirada a través de los flujos migratorios y residenciales». Papers: Regió Metropolitana de Barcelona, 60, 80-93. Disponible a https://ddd.uab.cat/record/194957

LÓPEZ-GAY, Antonio (2017). «Hacia un patrón territorial complejo de la movilidad residencial. El caso de la Región Metropolitana de Barcelona». Papers. Revista de Sociologia («La relevancia social de la movilidad residencial»), 102 (4), 793-823. https://doi.org/10.5565/rev/papers.2420

MIGUEL, Verónica de i SOLANA, Miguel (2017). «Immigrants in the Educational System in Spain: Who Persists?». Social Indicators Research, 132, 733-755. https://doi.org/10.1007/s11205-016-1323-4

MURILLO, Francisco Javier i MARTÍNEZ-GARRIDO, Cynthia (2018). «Impact of the economic crisis on school segregation in Spain». Revista de Educación, 381, 61-87.

MUSTERD, Sako; MARCIŃCZAK, Szymon; HAM, Maarten van i TAMMARU, Tiit (2017). «Socioeconomic segregation in European capital cities. Increasing separation between poor and rich». Urban Geography, 38 (7), 1.062-1.083. https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1228371

NEL·LO, Oriol (ed.) (2017). Transformar la ciutat amb la ciutadania. Criteris i reflexions del Pla de Barris de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat.

NEL·LO, Oriol i DONAT, Carles (2014). «Los efectos territoriales de la crisis económica en la región metropolitana de Barcelona». A: ALBERTOS, Juan Miguel i SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, José Luis (coord.). Geografía de la crisis económica en España, 565-609. València: Universitat de València.

OCDE (2016). PISA 2015. Resultados Clave. Disponible a https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf

PÀMIES, Jordi (2006). Dinámicas escolares y comunitarias de los hijos e hijas de familias inmigradas marroquíes de la Yebala en la perifèria de Barcelona. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.

PORCEL, Sergio (2016). Dinámicas de estructuración socioresidencial en la Barcelona metropolitana postindustrial: ¿hacia una ciudad dual o cuarteada? Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.

PRATS, Maria; BAYLINA, Mireia i ORTIZ, Anna (2015). «Lectures de l’impacte de la crisi econòmica en la vida quotidiana dels infants a Catalunya». Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 80, 179-197.

RATHELOT, Roland i SAFI, Mirna (2014). «Local Ethnic Composition and Natives’ and Immigrats’ Geographic Mobility in France, 1982-1999». American Sociological Review, 79 (1), 43-64. https://doi.org/10.1177/0003122413514750

RUBIALES, Miguel (2017). «Nueva estructura de clases, una mirada territorial». Encrucijadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales, 14, 1.402.

RUMBAUT, Rubén G. (2004). «Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in the United States». International Migration Review, 38 (2), 1.160-1.205. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00232.x

SÁNCHEZ-HUGALDE, Adriana (2009). «La segregació escolar dels immigrants a Catalunya». Quaderns d’Avaluació, 13, 55-76.

SARASA, Sebastià; PORCEL, Sergio i NAVARRO-VARAS, Lara (2013). «L’impacte social de la crisi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya». Papers: Regió Metropolitana de Barcelona. Territori, Estratègies, Planejament, 56, 10-87.

SCHNEPF, Sylke V. (2007). «Immigrants’ educational disadvantage: an examination across ten countries and three surveys». Journal of Population Economics, 20 (3), 527-545. https://doi.org/10.1007/s00148-006-0102-y

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA (2012). Informe sobre la pobresa infantil a Catalunya. Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya.

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA (2016a). La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat. Juliol de 2016. Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya.

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA (2016b). La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d’escolarització. Novembre de 2016. Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya.

SORANDO, Daniel i LEAL, Jesús (2019). «Distantes y desiguales: el declive de la mezcla social en Barcelona y Madrid». REIS, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 167, 125-148. https://doi.org/10.5477/cis/reis.167.125

SUBIRATS, Marina (2017). «L’educació: igualtat d’oportunitats i palanca de canvi». A: NEL·LO, Oriol (ed.). Transformar la ciutat amb la ciutadania. Criteris i reflexions del Pla de Barris de Barcelona, 52-55. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat.

TAMMARU, Tiit; MUSTERD, Sako; HAM, Maarten van i MARZCIŃZAK, Szymon (2016). «A multifactor approach to understanding socio-economic segregation in European capital cities». A: TAMMARU, Tiit; MARCIŃCZAK, Szymon; HAM, Maarten van i MUSTERD, Sako (eds.). Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West, 1-29. Londres: Routledge.

TARABINI, Aina; MONTES, Alejandro i PARCERISA, Lluís (2018). Les aliances Magnet: innovació per combatre la segregació escolar. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Col·lecció Informes Breus, 68.

Publicades

26-01-2021

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.