La cultura como estrategia de regeneración urbana en Monterrey, México

Fabiola R. Garza-Rodríguez, Nancy Andrea Ramírez-Agudelo, Elisabet Roca Bosch, Míriam Villares Junyent

Resum

La cultura s’ha utilitzat com a estratègia de regeneració urbana per la seva permeabilitat cap a altres àrees del desenvolupament. Des de fa més de 30 anys, el centre de Monterrey ha experimentat deteriorament, pèrdua de població i abandonament, de manera que l’estratègia del sector públic ha estat realitzar projectes de regeneració urbana amb forta implicació cultural. Tot i la magnitud i la inversió dels projectes, no s’han aconseguit els objectius esperats. En canvi, a partir de l’any 2013 sorgeixen projectes des d’iniciatives bottom-up que estan transformant positivament el lloc. S’analitzen els projectes de regeneració urbana mitjançant entrevistes a actors clau. Entre els principals resultats, destaquen les iniciatives bottom-up com a processos de regeneració cultural capaços de transformar el territori i el teixit social. La falta de diàleg entre actors és un dels principals obstacles per produir transformacions més contundents en el context sociourbà.

Paraules clau

regeneració urbana; polítiques; Monterrey centre; regeneració cultural

Text complet:

PDF (Español)

Referències

APARICIO MORENO, C. E.; ORTEGA RUBÍ, M. E. y SANDOVAL HERNÁNDEZ, E. (2011). «La segregación socio-espacial en Monterrey a lo largo de su proceso de metropolización». Región y Sociedad, 23 (52), 173-207. https://doi.org/10.22198/rys.2011.52.a185

BAYLISS, Darrin (2004). «Creative planning in Ireland: the role of culture-led development in Irish planning». European Planning Studies, 12, 497-515. https://doi.org/10.1080/0965431042000212759

BECKER, A. y MÜLLER, M. M. (2013). «The securitization of urban space and the “rescue” of downtown Mexico City: Vision and practice». Latin American Perspectives, 40 (2), 77-94. https://doi.org/10.1177/0094582X12467762

BIANCHINI, Franco y GHILARDI, Lia (2007). «Thinking culturally about place». Place Branding and Public Diplomacy, 3 (4), 280-286. https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.6000077

BIANCHINI, Franco y PARKINSON, Michael (eds.) (1993). Cultural Policy and Urban Regeneration: The West European Experience. Manchester: Manchester University Press.

BLAKELEY, G. (2005). «Local governance and local democracy: the Barcelona model». Local Government Studies, 31 (2), 149-165.

BORDIEU, P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XXI Editores.

CARRIÓN, F. (2007). Financiamiento de los centros históricos de América Latina y El Caribe. Quito: Flacso, Lincoln Institute of Land Policy.

DEGEN, Mónica y GARCÍA, Marisol (2012). «The transformation of the ‘Barcelona model’: an analysis of culture, urban regeneration and governance». International Journal of Urban and Regional Research, 36 (5), 1.022-1.038. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2012.01152.x

DELGADILLO POLANCO, V. M. (2009). «Patrimonio urbano y turismo cultural en la ciudad de México: las chinampas de Xochimilco y el Centro Histórico». Andamios, 6 (12), 69-94. http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v6i12.135

DÍAZ FERNÁNDEZ, A. y LEDESMA-GÓMEZ, R. D. (2018). «Un barrio de color: el diseño de un museo al aire libre mediante trencadís en El Nejayote». Panambí. Revista de Investigaciones Artísticas, 6, 55-74.

DINARDI, Cecilia (2012). «Unsettling the role of culture as panacea: The politics of culture-led urban regeneration in Buenos Aires». City, Culture and Society, 6 (2), 9-18. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2015.03.003

DUQUE FRANCO, Isabel (2015). «La cultura como estrategia de transformación y promoción urbana en Bogotá y Medellín». Revista de Geografía Norte Grande, 61, 25-43. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022015000200003

DUXBURY, N.; GARRETT-PETTS, W. F. y MACLENNAN, D. (2015). «Cultural mapping as cultural inquiry: Introduction to an emerging field of practice». En: Cultural mapping as cultural inquiry, 19-60. Nueva York: Routledge.

EIZENBERG, Efrat y COHEN, Nir (2015). «Reconstructing urban image through cultural flagship events: The case of Bat-Yam». Cities, 42, 54-62. https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.09.003

EVANS, Graeme (2005). «Measure for measure: Evaluating the evidence of culture’s contribution to regeneration». Urban Studies, 42 (5-6), 959-983. https://doi.org/10.1080/00420980500107102

EVANS, G. y FOORD, J. (2008). «Cultural mapping and sustainable communities: planning for the arts revisited». Cultural Trends, 17 (2), 65-96. https://doi.org/10.1080/09548960802090634

EVANS, Graeme y SHAW, Phyllida (2004). The contribution of culture to regeneration in the UK: a review of evidence. Londres: DCMS, 4.

FLORIDA, Richard (2005). Cities and the Creative Class. Nueva York y Londres: Routledge.

GARCÍA, Beatriz (2004). «Cultural policy and urban regeneration in Western European cities: lessons from experience, prospects for the future». Local Economy, 19 (4), 312-326. https://doi.org/10.1080/0269094042000286828

GARCÍA, Antonio; FERNÁNDEZ, Víctor; CARAVACA, Inmaculada y GONZÁLEZ, Gema (2016). «Actividades creativas, transformaciones urbanas y paisajes emergentes. El caso del casco norte de Sevilla». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 62 (1), 27-54. http://dx.doi.org/10.5565/rev/dag.245

GARCÍA ORTEGA, Roberto (2001). «Asentamientos irregulares en Monterrey, 1970-2000. Divorcio entre planeación y gestión urbana». Frontera Norte, 13 (2), 119-155.

GARZA-RODRÍGUEZ, Fabiola (2015). «Evaluación de indicadores socio-urbanos y estrategias de reforma para el centro de Monterrey». En: VII Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Montevideo, junio 2015. Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. Universitat Politècnica de Catalunya.

GEISSEL, B. (2008). «Do critical citizens foster better governance? A comparative case study». West European Politics, 31 (5), 855-873.

HARVEY, David (1989). «From Managerialism to Entrepreneurialism – The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism». Geografiska Annaler Series B-Human Geography, 71, 3-17.

HARVEY, David (2005). «El arte de la renta». En: SMITH, N. y HARVEY, D. (2005). Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura. Barcelona: MACBA-Universitat Autònoma de Barcelona.

HAWKES, Jon (2001). The fourth pillar of sustainability: culture’s essential role in public planning. Common Ground Publishing Pty Ltd in association with the Cultural Development Network (Vic).

HEALEY, P. (1996). «The communicative turn in planning theory and its implications for spatial strategy formation». Environment and Planning B: Planning and Design, 23 (2), 217-234.

HEALEY, P. (2003). «Collaborative planning in perspective». Planning Theory, 2 (2), 101-123. https://doi.org/10.1177/14730952030022002

HEATH, Stacey; RABINOVICH, Anna y BARRETO, Manuela (2017). «Putting identity into the community: exploring the social dynamics of urban regeneration». European Journal of Social Psychology, 47, 855-866. http://dx.doi.org/10.1002/ejsp.2296

JANOSCHKA, M. y SEQUERA, J. (2014). «Procesos de gentrificación y desplazamiento en América Latina, una perspectiva comparativista». En: MICHELINI, Juan José (ed.). Desafíos metropolitanos. Un diálogo entre Europa y América Latina, 82-104. Madrid: Catarata.

JEANNOTTE, M. S. (2016). «Story-telling about place: Engaging citizens in cultural mapping». City, Culture and Society, 7 (1), 35-41. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2015.07.004

JONES, Phil y EVANS, James (2008). Urban regeneration in the UK: Theory and Practice. Londres: SAGE. http://dx.doi.org/10.4135/9781473915015

JUNG, Timothy H.; LEE, Jinsik; YAP, Matthew, H. T. y INESON, Elizabeth M. (2015). «The role of stakeholder collaboration in culture-led urban regeneration: A case study of the Gwangju Project, Korea». Cities, 44, 29-39. https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.12.003

KANA, Koichi (2012). «An experiment in urban regeneration using culture and art in Senba, Osaka’s historic urban center, with a focus on the regeneration of urban space». City, Culture and Society, 3, 151-163. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2012.06.006

KANAI, Miguel y ORTEGA-ALCÁZAR, Iliana (2009). «The Prospects for Progressive Culture-led Urban Regeneration in Latin America: Cases from Mexico City and Buenos Aires». International Journal of Urban and Regional Research, 33 (2), 483-501. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2009.00865.x

LANDRY, Charles (2000). The creative city: A Toolkit for Urban Innovators. Londres: Earthscan.

LANDRY, Charles (2003). Imagination and regeneration: Cultural policy and the future of cities. Cultural Policy and Action Department, Directorate General IV, Council of Europe.

LANDRY, Charles y BIANCHINI, Franco (1995). The creative city. Londres: Demos. Disponible en http://www.demos.co.uk/files/thecreativecity.pdf

LAZAREVIČ, Eva Vaništa; KORUŽNJAK, Arch Boris y DEVETAKOVIČ, Mirjana (2016). «Culture design-led regeneration as a tool used to regenerate deprived areas. Belgrade-The Savamala quarter; reflections on an unplanned cultural zone». Energy and Buildings, 115 (3-10). http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.03.015

LEAL IGA, Carlos y FITCH OSUNA, Jesús Manuel (2012). «Políticas urbanas. Tendencia de transformación en el área de influencia de grandes proyectos». Contexto. Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 6 (6).

LÓPEZ SENABRE, D. y HOLST, J. (2017). «Centros participativos y comunes urbanos en las políticas culturales de Zaragoza». Clivatge. Estudis i Testimonis sobre el Conflicte i el Canvi Socials, 5, 134-169.

MASSO, T. A. di (2007). «Usos retóricos del espacio público: la organización discursiva de un espacio en conflicto». Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigación Social, 11, 1-22. https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v0n11.335

MERCIER, G. (2008). «Dimensión cultural de la renovación urbana. Un análisis retórico del urbanismo contemporáneo». Investigación y Desarrollo, 16 (1), 1-15.

MILES, Malcom (2005). «Interruptions: Testing the rhetoric of culturally led urban development». Urban Studies, 42 (5-6), 889-911. https://doi.org/10.1080/00420980500107375

MIRAFTAB, F. (2018). «Insurgencia, planificación y la perspectiva de un urbanismo humano». Territorios, 38, 215-233.

MONTGOMERY, John (2003). «Cultural quarters as mechanisms for urban regeneration. Part 1: Conceptualising cultural quarters». Planning, Practice & Research, 18 (4), 293-306. https://doi.org/10.1080/1561426042000215614

MONTGOMERY, John (2004). «Cultural quarters as mechanisms for urban regeneration. Part 2: A review of four cultural quarters in the UK, Ireland and Australia». Planning, Practice & Research, 19 (1), 3-31. https://doi.org/10.1080/0269745042000246559

MORENO ZÚÑIGA, R. y JURADO MONTELONGO, M. A. (2018). «Expresiones del proceso de gentrificación en el centro de Monterrey». Trayectorias: Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Nuevo León, 47, 54-76.

OVALLE, Mónica (2007). «El último vestigio del molino El Hércules, en Monterrey, Nuevo León». Boletín de Monumentos Históricos, 10, 56-70.

PARÉS, M.; BONET-MARTÍ, J. y MARTÍ-COSTA, M. (2012). «Does participation really matter in urban regeneration policies? Exploring governance networks in Catalonia (Spain)». Urban Affairs Review, 48 (2), 238-271.

PETHIA, S. R. (2011). Reconstructing communities: The impact of regeneration on community dynamics and processes. Doctoral dissertation. University of Birmingham).

PRATT, Andy C. (2009). «Urban regeneration: From the arts “feel good” factor to the cultural economy: A case study of Hoxton, London». Urban Studies, 46 (5-6), 1.041-1.061. https://doi.org/10.1177/0042098009103854

PRIETO GONZÁLEZ, J. M. (2011). «La consolidación del Monterrey imaginario en el contexto de la globalización: Macroproyectos urbanos». Frontera Norte, 23 (45), 163-191.

PRIETO GONZÁLEZ, J. M. (2016). «Lo humilde en un contexto de “grandeza”: Desafíos que enfrenta la regeneración de Barrio Antiguo en Monterrey (Nuevo León)». Contexto. Revista de la Facultad de Arquitectura Universidad Autónoma de Nuevo León, 10 (12), 11-28.

RIUS-ULLDEMOLINS, Joaquim y POSSO JIMÉNEZ, Ladys (2016). «Cultura, transformación urbana y empoderamiento ciudadano frente a la gentrificación. Comparación entre el caso de Getsemaní (Cartagena de Indias) y el Raval (Barcelona)». EURE (Santiago), 42 (126), 97-122. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612016000200005

ROBERTS, Peter; SYKES, Hugh; GRANGER, Rachel (eds.) (2016). Urban Regeneration. Londres: SAGE. http://dx.doi.org/10.4135/9781473921788.n1

SALGADO GÓMEZ, Antonio (2006). «El Barrio Antiguo de Monterrey: ¿Tradición a pesar de todo o transformación a cualquier precio?». En: DELGADO CONTRERAS, Camilo y NARVÁEZ TIJERINA, Adolfo (coords.). La experiencia de la ciudad y el trabajo como espacios de vida. Tijuana, B. C.: El Colegio de la Frontera Norte.

SHIN, Hyun Bang (2010). «Urban conservation and revalorisation of dilapidated historic quarters: The case of Nanluoguxiang in Beijing». Cities, 27, S43-S54. https://doi.org/10.1016/j.cities.2010.03.006

STERN, M. J. y SEIFERT, S. C. (2010). «Cultural clusters: The implications of cultural assets agglomeration for neighborhood revitalization». Journal of Planning Education and Research, 29 (3), 262-279. https://doi.org/10.1177/0739456X09358555

TALLON, Andrew (2013). Urban regeneration in the UK. Londres: Routledge.

TRUÑÓ, M. (2008). «Experiencia de Tot Raval y algunas reflexiones sobre el trabajo comunitario». Revista de Educación Social, 7, 11-18.

UN-HABITAT (2004). «Cultural strategies for urban development». En: UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (2004). The estate of the world cities 2004/2005. Globalization and urban culture, 31-48. Londres: Earthscan. http://dx.doi.org/10.18356/d1ef8074-en

YÚDICE, George (2008). «Modelos de desarrollo cultural urbano: ¿gentrificación o urbanismo social?». Alteridades, 18 (36), 47-61.

ZAID, Gabriel (2013). Dinero para la cultura. México: Debate.

ZUKIN, Sharon (1987). «Gentrification: culture and capital in the urban core». Annual Review of Sociology, 13 (1), 129-147. https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.001021

ZUKIN, Sharon (1995). The culture of cities. Oxford y Cambridge: Blackwell Publishers.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Fabiola R. Garza-Rodríguez, Nancy Andrea Ramírez-Agudelo, Elisabet Roca Bosch, Míriam Villares Junyent